U prostorijama Općine Lukavac održan je četvrti redovni sastanak Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac. 

Na sastanku je razmatrana informacija o predstavljanju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac na sajmu turizma i ekologije LIST 2019. Sajamski štand o naslijeđu Lukavca je bio bogatiji nego prethodne godine zahvaljujući što je ove godine isti organizovan u saradnji sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, a sve u cilju kvalitetnije prezentacije i afirmacije naslijeđa naše općine.

Članovi Komisije su podržali inicijativu Centra za ekologiju i energiju Tuzla o potrebi pronalaženja adekvatnog rješenja za zaštitu Turijske bare (Mosorovac), kao značajnog lokaliteta prirodnog naslijeđa općine Lukavac. Podsjetimo, lokalitet Turijske bare je stanište različitih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući barsku kornjaču i labudove.

Komisija je donijela zaključak o formiranju redakcije koja će urediti i dopuniti postojeći rukopis knjige “Biljezi slobode”, autora Atifa Kujundžića, te o upućivanju inicijative Općini Lukavac za štampu iste. Radi se o knjizi koja govori o lukavačkim spomen-obilježjima antifašizma 1941-1945 i 1992-1995. godine.

Za slijedeću sjednicu Komisije potrebno je pripremiti informaciju o stanju nacionalnih spomenika na području općine Lukavac, a razmatrana su i druga pitanja iz djelokruga rada Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac.

Inače, sjednici su prisustvovali: prof.dr. Edhem Muftić (predsjednik), mr. Semir Hadžimusić, Dinela Imamović, prof. i Mihad Sakić, prof., članovi Komisije.

Komentari