Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu da u FBiH s radom počnu ugostiteljski objekti, odnosno ljetne bašte i kafići.

 

Već od danas dozvoljeno je pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

U ugostiteljskim objektima, kako je odlučeno, zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša). Ugostiteljski objekti u FBiH zatvoreni su od 18. marta zbog pandemije koronavirusa. Donesena je i naredba o početku rada javnog prijevoza. Pokretanje gradskog saobraćaja planirano je od 15. maja, a dozvoljeno je ponovno uspostavljanje linijskog i vanlinijskog prijevoza.

Uputstva za rad kafića i restorana, mjere kojih se moraju pridržavati osoblje i mušterije

Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja. Preporuke za svaku djelatnost možete pogledati ovdje

Na kantonalnim štabovima civilne zaštite je da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola.

Također, odobrava se rad i privatnim stomatološkim i zubotehničkim laboratorijama u FBiH.

Sve kategorije kojima je dozvoljen rad moraju se pridržavati i poštivati epidemiološke mjere.

Komentari