Zakonom o računanju vremena u našoj zemlji, propisano je da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu kada se, pomjeranjem za 60 minuta unaprijed, vrijeme u 2 sata 00 minuta 00 sekundi računa kao 3 sata 00 minuta 00 sekundi.

Dakle, ljetno računanje vremena počinje večeras pomjeranjem za jedan sat unaprijed, tako da će se vrijeme u 2 sata računati kao 3 sata.

Komentari