Foto: RTV Lukavac / Screenshot
Foto: RTV Lukavac / Screenshot

U prostorijima općine Lukavac održana je prezentacija potpune informatizacije svih procesa u općini Lukavac čime se olakšava  protokol, spremanje i pristup informacijama kada je u pitanju unutrašnja organizacija funkcionisanja.

U toku 2017. godine praktično će biti uspostavljeni svi procesi, tako da će građani svoje procedure  provjeravati putem interneta, a putem elektronske pošte naručivati rodne listove, vršiti uplate putem elektronskih sistema i slično.

Prezentacija procesa informatizacije pripala je lokalnoj softverskoj kompaniji „Imel“ d.o.o. Lukavac, odnosno glavnom konsultantu  Izudinu Čelikoviću,  a samo prezentaciji prisustvovali su šefovi resornih općinskih službi.

Komentari