U krugu Global ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL) danas je počelo čišćenje zemljišta od teških metala koje već dugi niz godina predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje građana. Riječ je o prvom projektu ovakve vrste koje se provodi u BiH.

 

“Remedijacija industrijske zone fabrike koksa – pogon Fenola Lukavac” naziv je pilot projekta u okviru kojeg je danas počelo iskopavanje zemljišta u krugu GIKIL-a.

U prvom koraku pilot projekta vrši se iskop i transport zemljišta iz pogona fenola unutar industrijske zone GIKIL/KHK. Količina od 690 tona zemlje će se iskopati, na dubini od dva i po metra, a zatim odvući na određenu lokaciju gdje će se vršiti proces neutralizacije zagađujućih materija.

“Ovo je prvi projekt ovakve vrste u Bosni i Hercegovini i kada je riječ o remedijaciji iz područja biotehnologije prvo se rade pilot projekti kako bi se utvrdila njena efikasnost. Mi ovdje imamo zemljište koje je onečišćeno različitim vrstama organskih polutanata, a nakon izmještanja na posebnoj lokaciji van fabrike bit će tretirano posebnom vrstom bakterija koje se isključivo hrane ovim vrstama zagađujućih tvari”, kazao je Abdel Đozić, predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a.

Nakon što se izvrši dekontaminacija zemljišta, odnosno nakon što bakterije odrade svoj dio posla, zemljište će biti vraćeno na izvorni lokalitet kako pročišćeno.

Inače, projekt bioremedijacije zemljišta finansiran je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Centra za razvoj i međunarodnu saradnju iz Slovenije, na osnovu sporazuma o saradnji potpisanog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK i kompanije GIKIL.

“Zbog ranijih industrija ovo zemljište je pogođeno teškim metalima, ali i nemetalima. Poznata je činjenica da prostori koji su smješteni nizvodno rijeci Spreči koriste se kao poljoprivredna zemljišta za intenzivnu proizvodnju i zbog toga smo se odlučili na ovakav jedan projekt ,kojim ćemo pokazati da ovdje postoji problem koji nastojimo riješiti”, kazao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK Elvir Rožnjaković.

Projekti zaštite okoliša i voda koje onečišćuje GIKIL u fokusu su djelovanja nove uprave koja se nalazi na čelu lukavačke kompanije.

“Naš zvaničan stav je da sve obaveze koje su definisane po dinamičkom planu vodne dozvole odradimo. To smo već počeli raditi i među započetim projektima je izgradnja četiri gravitaciona taložnika koji će biti izrađeni do kraja ove godine. Na fabrici energana već smo izvršili remont kolektora plina, dimnih kanala i značajnoj smo smanjili emisiju sumpordioksida i ugljenmonoksida na trećem kotlu”, rekao je generalni direktor GIKIL-a Dževad Kasumović.

U okviru aktuelnog projekta bioremedijacije predviđeno je uzimanje i 20 uzoraka zemlje prije te isto toliko nakon remedijacije kako bi se utvrdio rezultat urađenog posla.

Poslovi bi trebali biti okončani iduće godine, a bit će urađeni prema svjetskim i međunarodnim standardima. Vrijednost ove faze projekta je 517.000 KM.

Izvor: Klix.ba

Komentari