U toku su radovi na najtežem i najkomplikovanijem dijelu projekta Watsan a to je dio koji se odnosi na građevinske radove prolaza ispod četiri željezničke pruge.

Dobivena je saglasnost od GIKIL-a i SSL, a u postupku smo traženja saglasnosti od Željeznica FBiH, te će u vezi s tim u ponedjeljak biti održan sastanak u Općini Lukavac. Na sastanku će se razmatrati najduže moguće vrijeme izvođenja radova ispod pruge Tuzla-Doboj.

Predviđeno je da se ovaj dio posla završi u mjesecu oktobru ili početkom novembra, što u najvećem dijelu zavisi od saglasnosti Željeznica FBiH.

Dinamika izvođenja radova i termin plan se prati svakodnevno.

Komentari