U Bokavićima su započeli istražni radovi na geo fizičkom ispitivanju podzemnih voda, na lokaciji gdje je planirana izgradnja fabrike za preradu pitke vode. Cilj je locirati najpovoljniju mikrolokaciju, na osnovu koje bi se započela i druga faza radova.

 

Radove provode kompanija GEO GOLD iz Mađarske, a lokalitet su danas obišli i predstavnici Gradske uprave Lukavac sa Gradonačelnikom Edinom Delićem i Gradskog vijeća Lukavac sa predsjedavajućim Suadom Salibašićem.

Komentari