U ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine počeo je praktični dio obuke za polaznike XXXVII generacije osnovne policijske obuke za čin „policajac“, a koji će biti realizovan u organizacionim jedinicama Uprave policije, u skladu sa Nastavnim planom i programom.

Prijem polaznika Policijske akademije FMUP-a upriličen je u sali Policijske uprave Lukavac, od strane Odsjeka za edukaciju Uprave policije MUP-a TK, gdje je istaknuto da će polaznici nakon što su uspješno završili teoretski dio obuke na Policijskoj akademiji, naredna tri mjeseca pohađati praktični dio obuke pod nadzorom mentora, koji će im pružiti profesionalnu pomoć i podršku.

[ays_poll id=”3″]

Komentari