U MZ Turija počela je izgradnja tri kuće u okviru projekta stambenog zbrinjavanja radno nesposobnih osoba koje pripadaju socijalnim kategorijama društva, a koje nemaju rješeno stambeno pitanje.

 

Riječ je projektu koji realizira Fondacija „Kuća dobrih tonova“ iz Sarajeva, u saradnji sa Gradskom upravom.

U ponedjeljak je zvanično počela izgradnja prve tri montažne kuće za socijalno stanovanje. U Lukavac su tim povodom stigli predstavnici fondacije ,,Kuća dobrih tonova” i volonteri iz cijelog svijeta.

Volonterima se danas pridružio i Gradonačelnik Lukavca Edin Delić koji je i sam uzeo učešće u fizičkim radovima. Osim Gradonačelnika, volonterima su se prudružili i brojni građani, komšije odabranih korisnika i predstavnici mjesnih zajednica Turija i Gornji Bistarac.

Podsjetimo se, Grad Lukavac je skupa sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona, Crvenim križom Lukavac i Centrom za socijalni rad Lukavac ušao u projekat rješavanja stambenog pitanja za lica koja su u stanju socijalne potrebe, a nemaju riješeno stambeno pitanje.

S tim u vezi potpisan je Sporazum o saradnji sa fondacijom ,,Kuća dobrih tonova” čiji je direktor Namir Porić, a koja će u potpunosti finansirati gradnju montažnih kuća na temelje koje su u ovom slučaju zajedno izgradili privatni poduzetnici s područja grada Lukavac: FCL Fabrika cementa Lukavac, DEN ALM d o.o., DELTA ingenering d.o.o., SISECAM Fabrika sode Lukavac i RUSKO d.o.o. Lukavac.

Kompletnu projektnu dokumentaciju je izradila firma za projektovanje ,,TANGRAM” Lukavac. Napominjemu da su građevinske firme s područja grada Lukavac pristupile ovom projektu izgradnje kuća bez ikakve finansijske naknade za rad ili za materijal za rad, a isto je postupila i firma ,,Tangram” d.o.o. koja je projektnu dokumentaciju za tri kuće koje će se graditi također izradila bez naknade.

Rad na izgradnji ovih kuća je pokazao da u Lukavcu i svugdje u svijetu još uvijek ima dobrih ljudi, spremnih da volonterski rade u humanitarnim projektima.

Ovom prilikom se Gradonačelnik grada Lukavac javno zahvaljuje svim volonterima i firmama koje su dale svoj doprinos za ovaj humanitarni projekat.

Komentari