Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 14.03.2019. godine (četvrtak) na području:

Općine Lukavac u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići i Prline (Polje, Agići i Čauševići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Tuzla:

– u ulici Armije BiH na brojevima: 5,7,9 i 11 u vremenu od 08:00 do 09:00 sati,

– u ulici Krojčica u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

Dana 15.03.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Kojšino u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u ulicama: 16. Muslimanske brigade, Put Ilinčica, Medenice i Vrapče u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u naselju Sepetari u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

Komentari