Načelnici opština Petrovo i Lukavac, Ozren Petković i Edin Delić, danas su u Petrovu održali radni sastanak na kom je razgovarano o zajedničkim projektima. Teme su, prije svega, bili putevi Panjik-Rosulje-Tumare, Mičijevići-Maglaj i put prema Brijesnici. 

„Svi ovi putni pravci nalaze se na dijelu Ozrena koji pripada teritoriji opštine Lukavac ali je stanovništvo ovog kraja srpsko, tako da na taj kraj gledamo kao na našu zajedničku obavezu“, rekao je načelnik Petković, naglasivši da su danas dogovoreni zajednički pravci djelovanja kada su u pitanju svi pomenuti infrastrukturni projekti. Precizirao je da su definisani detalji oko realizacije projekta asfaltiranja puta Panjik-Tumare, u dužini od 6,4 kilometra, da je sačinjen i potpisan zajednički zahtjev Ministarstvu odbrane BiH za angažovanje inžinjerskih mašina Oružanih snaga BiH na sanaciji putne komunikacije Panjik-Maglaj, preko Ozrena te dogovorena pomoć u sanaciji puta ka naselju Brijesnica. 

„Najznačajniji projekat nam je asfaltiranje puta od Panjika ka Tumarama, gdje očekujemo obezbjeđenje većeg dijela sredstava od strane Federalnog ministasrstva raseeljenih osoba i izbjeglica. Opština Lukavac će sufinanirati oko 30% vrijednosti projekta i to nije sporno. Mi samo čekamo rješenje nekih tehničkih pitanja i vjerujemo da će sve ići bez problema“, istakao je načelnik opštine Lukavac Edin Delić, naglasivši da će sledeći susret načelnika biti upriličen već u nedjelju, kada će skupa sa novoizabranim predsjednikom Skupštine TK Žarkom Vujovićem, prisustvovati molitvi u naselju Krtova.

Prema riječima načelnika opštine Petrovo ovom prilikom razgovarano je i o mogućnosti saradnje ove dvije lokalne zajednice kada je u pitanju rješavanje problema deponovanja otpada, a kao izuzetno važno Petković je naglasio da je dogovoreno intenziviranje radnih sastanaka na kojima će se razgovarati o zajedničkim problemima i projektima koji će biti kandidovani višim nivoima vlasti u BiH i prema međunarodnim organizacijama.

Komentari