Kao grupa studenata okupljenih oko zajedničke ideje Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade “PARALLEL” sa jednim zajedničkim ciljem, a to je promocija prava i mogućnosti osoba sa poteškoćama u razvoju, izdajemo saopštenjem kojim izražavamo našu ogorčenost zbog jučerašnjih dešavanja koja se dovode u vezu sa osobama s poteškoćama u razvoju, članovima Zavoda Pazarić, ali i veliku zabrinutost što u 21. vijeku moramo imati diskusije na temu poštivanja ljudskih prava.

Izražavamo ogorčenje na kompletno naše društvo kojem su bile potrebne fotografije vezane djece da bi počeli pozivati na njihova prava! Šta smo čekali do sada? Prolazeći ulicama bilo kojeg grada u BiH, vidjeti ćemo parkiranih na stotine vozila na trotoarima, blokiranih pristupa rampama za invalidne osobe. Ima li onih koji su digli svoj glas protiv toga? Zar i to nije ograničavanje slobode kretanja za sve invalidne osobe? Zar i to nije vezivanje za krevet, stan, kuću?

Kada pozivamo na red druge, trebamo krenuti od sebe. Činimo li nepravdu prema osobama sa invaliditetom? Šta je svako od nas uradio da nema nepravde? Tek onda nekoga možemo pozivati na red.

Kao grupa savjesnih i osviještenih studenata radimo na promociji prava osoba sa poteškoćama poštujući Konvenciju o ljudskim pravima, kao i Strategiju Specijalne olimpijade koja definiše mogućnosti uključivanja osoba sa intelektualnim teškoćama, te tako sebi dajemo za pravo i da reagujemo na nemila dešavanja.

Ne možemo potvrditi nijednu od mnogo različitih priča, ali možemo pričati o našim iskustvima prilikom saradnje sa Zavodom Pazarić realizujući projekat Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade “PARALLEL”. Naša iskustva su pozitivna. Štićenici Zavoda Pazarić su uvijek bili među, fizički, najspremnijim ekipama, najsamostalniji. To sigurno ne mogu postići neradom. Uvijek su bili susretljivi i zainteresovani sa saradnju na bilo čemu što će donijeti dobro osobama s poteškoćama. Na kraju, članovi Zavoda Pazarić su osvajači medalja na Ljetnim olimpijskim igrama.

U slučaju da se dokaže da su njihovi članovi mučeni, želimo da se kazne počinioci i sve druge osobe koje su i svojom šutnjom učestvovale u ovom gnusnom djelu.

U slučaju da se dokaže suprotno, odnosno da su pojedinci željeli steći ličnu koristi manipulišući građanima preko najosjetljovije populacije, želimo da se i oni oštro osude i pozovu na red.

Nakon toga, želimo da se svi pozovemo na red na način da svojim individualnim postupcima radimo na poboljšanju njihovog statusa u društvu, te tražiti poštivanje Konvencije o ljudskim pravima. U Bosni i Hercegovini ne postoji samo Zavod Pazarić, postoji još mnogo zavoda, udruženja koja se brinu o osobama sa poteškoćama u razvoju, a koja su prepuštena sama sebi.

Njima ne trebaju okupljanja. Najbolji protest i najbolji odgovor svakog građanina na sve ono što u društvu nije prihvatljivo, jeste da svojim primjerom pokaže kako se treba ponašati.

Oni ne traže milost i sažaljenje. Oni očekuju priliku i poštovanje!

Komentari