Za novogodišnje praznike u BiH na snazi su mjere koje su donijeli nadležni zbog aktuelne pandemije COVID 19.

 

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio naredbu, te je dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. Naredbom koja se primjenjuje od ponedjeljka, 21.12.2020. opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, dok je Naredba u nekim dijelovima proširena.

Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva naloženo je da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona/županije, na području kantona/županije, kao i općina donesu naredbu kojom će se definirati način održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona/županije, kao i organa odlučivanja u jedinicama lokalne samouoprave (gradska, općinska vijeća i sl.).

Naredbom se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva nalaže „da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području kantona u razdoblju od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”, a navedeno se odnosi i „na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl.”.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su “kantonalne/županijske uprave policija nadležnih kantonalnih/županijskih ministarstava unutarnjih poslova sukladno kantonalnim/županijskim propisima o javnom redu i miru.

I dalje je obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima:

Preporuke Kriznog štaba/stožera FMZ, proširene su i za dio koji se odnosi na predstojeće blagdane, pa se građanima preporučuje da u vrijeme održavanja svih predstojećih blagdana, kao i Nove godine 2021. godine, privatna okupljanja svedu na minimum i obilježavaju u krugu najuže obitelji.

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je 17.12.2020. naredbu kojom aktuelne mjere na području Distrikta zbog COVID-19 ostaju na snazi do 10. 1. 2021. godine uključujući i radno vrijeme ugostiteljskih objekata i policijski sat.

Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta BiH u periodu od 22.00 do 5.00 sati. Od ove mjere izuzimaju se svi zaposleni koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

Rad ugostiteljskih objekta na osnovu odluke Štaba za zaštitu i spašavanje i dalje je do 19.00 sati kao i rad sportskih kladionica, kockarnica i drugih priređivanja igara na sreću te teretana, fitnes centara, škola sporta i rekreativnih aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru.

Štab za vanredne situacije u Republici Srpskoj produžio je ranije donesene restriktivne mjere do 15. januara.

Štab je donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane korona virusom, kojim se s ciljem njenog sprečavanja na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spašavanja stanovništva do 15. januara zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba.

Zabranjuje se muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode), kao i prodaja alkohola od 22 do 6 sati.

Izvor: ba.n1info.com

Komentari