Javna tribina „Zašto se krše Ustav i zakoni u OV Lukavac“.
Javna tribina „Zašto se krše Ustav i zakoni u OV Lukavac“.

Večeras je u Hotelu Lukavac u potpuno ispunjenoj velikoj sali održana Javna tribina: „Zašto se krše Ustav i zakoni u OV Lukavac“ u organziciji 13 vijećnika prilikom čega je izneseno i obrazloženo trenutno stanje u najvažnijem predstavničkom organu građana općine Lukavac.

“Naš cilj je da pokažemo građanima da su vijećnici jedne interesne većine okupljene oko stranke SDA licemjeri i da tamo gdje im odgovara krše Ustav, a prozivaju druge da krše Ustav i zakone na nivou BiH. Mi ovdje imamo drastično kršenje Ustava. Mi smo na to ukazali, a čak je i sekretar vijeća, čija je nadležnost da tumači materijale koji dolaze na vijeće upozorio interesnu većinu, ja ću je tako nazivat od sad pa i uvijek, upozorio da krše Ustav i zakone ove države.” – rekao je za Lukavacki.ba Sulejman Brkić vijećnik OV Lukavac.

Početkom tribine obratio se Adem Mahovkić vijećnik SDP BiH koji je ukazao na to da je tokom prve dvije održane sjednice OV od strane “interesne većine” prekršen Ustav FBiH, Ustav TK, Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju TK, Statut općine Lukavac, Poslovnik o radu općine Lukavac unatoč tome što su na prvoj održanoj sjednici položili zakletvu obavezujući se da će poštovati zakon.

Kao odgovor na kršenje ustava, zakona i ostalih pravilnika “vijećnici manjine” odlučili su podnijeti javnu krivičnu prijavu protiv vijećnika koji svjesno i namjerno krše zakon.

Povezan sadržaj: Održana konferencija za medije u vezi sa kršenjem Ustava FBiH

“Gospoda je to na mišiće, silom ne poštujući zakone donijela odluku onakvu kakvu je donijela (op.a Načelnik i predsjedavajući OV ne mogu dolaziti iz istog konstutivnog naroda, odnosno iz reda ostali). Mi ćemo večeras imenom i prezimenom protiv onih koji krše zakon podnijet krivičnu prijavu i to ne anonimnu nego krivičnu prijavu koju ćemo mi potpisat i ona će biti plod večerašnje tribine” – poručio je Sulejman Brkić kao odgovor na ‘obaranje’ svih odluka većine od 18 vijećnika koje nisu u njihovom interesu.

Sankcija predviđena za grubo kršenje Ustava FBiH i Ustava TK-a  može biti oduzimanje vijećničkog mandata od strane Centralne izborne komisije BiH te poništenje nelegalno usvojenih odluka.

Gost javne tribine bio je načelnik općine Lukavac Edin Delić koji je u svom obraćanju prisutnim pojasnio koje su to posljedice bez usvjanja budžeta po građane općine Lukavac i o tome kako se prema njemu kao načelniku odnosi nekorektno.

“Blokada je u svim inicijativama i pitanjima koje ja prema Vijeću delegiram, a prema meni se nastupa veoma nekorektno i tačke se odbijaju. Mi smo dobili sporazum od Vlade TK koji je puno povoljniji od bilo čega što smo do sad imali. Ta tačka koju sam delegirao da bude među prvim, stavljena je negdje na sredinu, a onda kada smo došli do nje, teatralno su vijećnici napravili pauzu za ručak. Posle te pauze su od odbili prijedlog, tako da odluka nije prihvaćena. To je za mene dovoljan znak da je u pitanju blokada mog rada i ja ću to tako nazvati.” – kazao je Edin Delić.

Načelnik je pozdravio ovakav vid komunikacije sa građanima i označio ga kao sasvim normalan i poželjan demokratski metod objašnjavanja građanima šta se to zagovara, šta se radi, koje su to politike.

Smatram da je ovakav vid komunikacije sa građanima sasvim normalan i poželjan demokratski metod objašnjavanja građanima šta se to zagovara, šta se radi, koje su to politike. Građani imaju pravo znat’ šta vijećnici rade. Ovo nije izborna kampanja ovo je demokratija i ja smatram da je ovo dobro.

Delić je predložio da i druga strana napravi isti potez i da se obrati građanima, a da će se na poziv svakako odazvati.

“Ovo mogu predložiti i drugoj strani, ako smatra da treba građanima da se obrati i ako treba da me pozovu, ja ću se odazvati nije problem. Tema tribine je vrlo jasna: Kršenje Ustava i zakona. Dakle to mora prestati. Niko nije biran za to da bi se udružio u većinsku skupinu u Vijeću i da ignoriše zakon i Ustav ove zemlje. Ako izabrani vijećnici-predstavnici naroda prihvate da je normalno, postavlja se pitanje šta sprečava narod da isto tako ne poštuju neke druge propise koji garantuju prava ovih vijećnika”. – poručuje načelnik općine Lukavac.

Javnoj tribini prisustvovao je veliki broj građana naše Općine koji su imali priliku anonimno i javno uputiti pitanja u vezi sa radom OV, kabineta načelnika i ostalim pitanjima i problemima.

Komentari