Udruženje poslodavaca Općine Lukavac uputilo je  načelniku Općine Lukavac i Općinskim vijeću otvoreno pismo na temu Budžeta Općine Lukavac. Otvoreno pismo prenosimo u cjelosti:

Poštovani Načelniče i općinski vijećnici,

Nakon posljednjih izbora očekivali smo da će novoizbrani vijećnici općinskog vijeća i općinski načelnik učiniti napor kako bi svim stanovnicima naše općine omogućio prosperitet a nama poslodavcima bolje uslove privređivanja i brži razvoj naše općine.

Nadali smo se da ćemo mi poslodavci, kao strana koja velikim dijelom je zaslužna za punjenje budžeta, biti aktivno uključena u planiranje općinskog budžeta kako bi dali svoj veći doprinos.

POVEZAN SADRŽAJ: Održana osnivačka Skupština udruženja poslodavaca općine Lukavac

Nažalost, sada, kao i ranije, općinska vlast nije nas smatrala dostojnim za razgovore na ovu temu. Da privredni razvoj nije u fokusu općinskih vlasti vidljivo je kako iz prošlogodišnjeg tako iz iz nacrta ovogodišnjeg budžeta. Rasprave koje su se vodile o budžetu u općinskom vijeću nisu imale za cilj stvaranje boljih uslova privređivanja i razvoja, nego zadovoljenja ličnih i parcijalnih interesa.

Projekti koji su najavljivani u predizbornoj kampanji nisu ni na vidiku.

Pored toga, protekli period Vaše „vladavine“ praćen je međusobnim napadanjima i optuživanjima, kako po pitanju usvajanja budžeta, tako i o drugim pitanjima. Ta međusobna netrpeljivost je iz institucija općinske vlasti preselila se u medijski i javni prostor, kao i među same građane.

Svakodnevno smo svjedoci užarene retorike koja u velikom dijelu stanovništva stvara osjećaj neugodnosti i straha.

Vaš način političke borbe u okruženju posmatra se kao primjer netolerantnosti i primitivizma koji za posljedicu ima dalje pogoršanje imidža Općine Lukavac. Na taj način stvarate sveopću nesigurnost i šaljete jako lošu poruku kako za postojeće tako i za potencijalne investitore na našoj općini.

Izabrani ste da od Lukavca napravite bolje mjesto za život i poslovanje.

Stoga, dok ne bude i suviše kasno, pozivamo Vas da prestanete sa ovim vidom komunikacije, te da se bavite stvarima za koje ste izabrani a Vaše lične i stranačke interese i animozitete ostavite po strani.

 

Komentari