U Lukavcu je danas otvoren 15. Međunarodni sajam turizma i ekologije „List” gdje će bosanskohercegovački izlagači predstaviti turistički potencijal BiH, autohtonu bosansku kuhinju, ali i druge brojne znamenitosti Bosne i Hercegovine i ovog kraja.

O kvalitetu i organizaciji Međunarodnog sajma turizma najbolje govori podatak da je broj izlagača iz godine u godinu sve veći. Ove godine na Sajmu učestvuju 152 izlagača iz 10 zemalja svijeta.

Prema riječima direktora lukavačkog sajma, Izeta Nuhanovića, posebna pažnja ove godine posvećena je segmentu ekologije koja je nezamjenjivi pratilac razvoja turizma.

-Ove godine smo dodali segment ekologije i posvetit ćemo veliku pažnju ekologiji s obzirom da je ona sastavni dio turističke privrede. Mislimo da Tuzlanski kanton a posebno Lukavac ima dosta problema u toj sferi i nadamo se da će okrugli stolovi, prezentacije i predavanja na ovogodišnjem sajmu dati rezultate, kazao je Nuhanović.

Dosadašnja iskustva ukazuju da upravo manifestacije poput Sajma „List“ mogu biti i pokretači razvoja turizma određenog područja, budući da su one sve važniji faktor pri donošenju odluke o putovanju.

Načelnik Općine Lukavac, Edin Delić pozdravio je goste i poželio dobrodošlicu.

Edin Delić, načelnik Općine Lukavac
Edin Delić, načelnik Općine Lukavac

-Našim Lukavčanima želim da gostima koji su došli iz raznih krajeva, pokažu dobrodošlicu i da podijelimo topinu dobrog dočeka. Ekologija se može promatrati i kao predpostavka turizma, a u posljednje vrijeme sve je moderniji tzv. ekološki i zdrav turizam. Općina Lukavac ima kapacitete i potencijale i za tu vrstu turizma, te u tom smislu smatram da ove godine imamo poseban kvalitet koji će se moći prepoznati kroz dodatne sadržaje tokom sajma. Ovo je prilika da se sretnu ljudi i razmijene ideje, da se o nama čuje ali i da mi čujemo o drugima,te da uspostavimo nova poznanstva i veze, istakao je načelnik Delić.

Bego Gutić, premijer TK
Bego Gutić, premijer TK

-Uzimajući u obzir da je cilj sajma „List“ osim promocije i ostvarivanje pozitivnog utjecaja na turistički i privredni razvoj, te stvaranje pozitivne poduzetničke klime u oblasti turizma, kao i bolje međusobno povezivanje turističkih subjekata i regija, možemo reći da se on u potpunosti poklapa i sa određenim strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona. Ipak moramo biti svjesni i našeg nedostatka kada je u pitanju turizam. Premalen broj brendiranih destinacija i neadekvatna turistička infrastruktura su izazov koji je pred nas postavljen, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, kome je pripala čast da svečano proglasi otvorenim 15. Međunarodni sajam turizma i ekologije „List“.

Prema programu Sajma predviđeno je pokretanje diskusija i inicijativa o gorućim problemima u oblasti turizma putem konferencija i okruglih stolova. U naredna tri dana Lukavac će biti centar okupljanja turističkih djelatnika zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine.

Ovo je izuzetna prilika za promociju specifičnih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, predstavljanje turističkih destinacija, prirodnih ljepota, hotela, restorana, turističkih agencija i drugih privrednika koji su direktno i indirektno vezani uz turizam.

U naredna tri dana Lukavac će biti centar okupljanja turističkih djelatnika zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine. Ovo je izuzetna prilika za promociju specifičnih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, predstavljanje turističkih destinacija, prirodnih ljepota, hotela, restorana, turističkih agencija i drugih privrednika koji su direktno i indirektno vezani uz turizam.

Komentari