Mještani Dobošnice godinama su pričali i pretpostavljali da na ovom području postoje stećci. Za jednu lokaciju bili su i sigurni. Svoje sumnje podijelili su sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Stručnjaci su potom izašli na teren i utvrdili postojanje nekropole stećaka. Tako je Tuzlanski kanton dobio još jednu lokaciju koju mogu posjetiti svi ljubitelji kulturne baštine.

 

”Dakle postoje indicije da je ovdje nekada bilo 5-6 stećaka, nekropola… imamo i kamenje na samom rubu Cibrića. Dokumentovali smo postojanje dva stećka tako da se radi po obliku o stećku sanduku, dva sanduka.” kaže Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

Ova dva stećka djelomično su oštećena i do njihovog otkrića mještani su samo nagađali šta se ovdje nalazi. Stećci su udaljeni jedan od drugog pedeset metara i za pretpostaviti je da na istom lokalitetu postoji još nekoliko stećaka.

”Ja sam prvi put za ovu nekropolu čuo od rahmetli nane koja je govorila da se na ovom lokalitetu koji se zove kamenje, zaseok Čibrići, nalazi kamenje veličine čovjeka. Meni je to bilo zanimljivo, zbog toponima kamenja i te veličine kamenja, a ovo područje nije stjenovito.”, ističe Muamer Hodžić, član NVO „Dobošnica“ iz Dobošnice.

Naime, u području doline rijeke Spreče prolazio je karavanski put i ova nekropola je upravo na tom putu, što ujedno pokazuje da je ovo područje bilo izuzetno naseljeno.

”Dobošnica je bila veoma naseljena u kasnom srednjem vijeku i više nego u osmanskom periodu što ukazuje na starinu, na staro srednjovjekovno naselje. U Osmansko doba se razvija i širi i dobija džamiju, mektebe, han itd. Dakle, sve što bi ukazivalo na kontinuitet življenja kroz sve historijske periode u ovom zaista starom i velikom naselju.”,tvrdi Hadžimusić.

Stećci su jedinstven kulturni fenomen naše zemlje, a svojstven je samo području Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.  Stoga je potrebno više njegovati ovakvu vrstu kulturne baštine, to će strani turisti zasigurno prepoznati, kažu naši sagovornici.

”Naredni korak biće pošto je teren nepristupačan biće uređenje staza i mapiranje, odnosno pravljenje putokaza, kako bi ovaj kraj dobio na turističkoj ponudi. Ovo je fina lokacija za šetnju i prirodno-historijsku posjetu.”, dodaje Hodžić.

Tako se na području Bosne i Hercegovine nalazi brojčano najveći broj stećaka na Balkanu, oko 60.000. O stećcima se mora govoriti kao o jedinstvenom kulturnom blagu i baštini koja potencijalno može biti zanimljiva ljudima iz čitavog svijeta.

Izvor: RTV Slon

Komentari