U Osnovnoj školi „Puračić“, u općini Lukavac u školskoj 2016/2017 godini prilagodili su nastavu djeci s poteškoćama u razvoju.

Učionicu su sa sprata premjestili u prizemlje, adaptirali toalet i osigurali prilagođenu računarsku opremu. Osim toga, učenici s posebnim obrazovnim potrebama u ovoj školi imaju i podršku rehabilitatora.

Osnovnu školu u Puračiću pohađa osam učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Neki od njih imaju cerebralnu paralizu, neki autizam, daunov sindrom ili blaže smetnje u mentalnom razvoju.

Ema Tufekčić se tokom prve godine školovanja morala penjati na sprat do učionice. Njeno odjeljenje ove godine je premješteno u prizemlje, tako da joj je drugi razred mnogo lakši. Nastavnici kažu da se ona trudi da savlada sve prepreke, a njena majka je zadovoljna podrškom. I toalet je adaptiran ove godine uz pomoć organizacije „Save the chidren“.

Da bi olakšali učenicima sa teškoćama u razvoju toalet su smjestili preko puta učinionice. Također su obezbijedili računare sa prilagođenom tastaturom, mišem i lupom za učenike slabijeg vida, sluha i motoričkih sposobnosti.

Akciju su prvo pokrenuli roditelji i nastavnici, pa je rukovodstvo škole kandidovalo projekat i dobilo donaciju od organizacije „Save the children“.

„Za svaku drugu akciju potrebno je prvo prihvatanje jer sama djeca sa posebnim obrazovnim potrebama trebaju biti prvo prihvaćena. Kad se prihvate problem se polako i postepeno rješava. Potrebno je strpljenja a kad ima strpljenja i ljubavi zaista se može doprinjeti i uraditi mnogo“, rekla je Rasima Smailović, direktorica OŠ „Puračić“.

Defektolog u OŠ Puračić Mersiha Karić uz pomoć nove opreme vježba sa učenicima pisanje i čitanje. Osim opreme prilagođeno je i gradivo. Zajedno analiziraju tekstove.

„Kad se nešto voli onda nije ni teško. Imamo i boljih i lošijih dana, ali su zaista divni. Hoće da rade. Vole raditi. Kada zadatke približimo njihovim sposobnostima sve ide super. Odlična je saradnja sa djecom, roditeljima i nastavnicima u školi“, kazala je Mersiha Karić, defektolog.

Za svaku promjenu, da bi škole obezbijedile kvalitetnije uslove potreban je novac. Također je potrebno kroz edukacije nastavnicima približavati problematiku učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, ističe direktorica OŠ Puračić Rasima Samilović.

RVTK.ba

Komentari