Zimski raspust u svim osnovnim školama Općine Lukavac protekao je radno, a pored edukacija, seminara i radionica u nekoliko škola u toku su radovi na rekonstrukciji školskih objekata. U OŠ Lukavac Grad realizovana su dva značajna  projekta.

Tokom protekle dvije godine u OŠ Lukavac Grad realizovano je nekoliko uspješnih projekata, a nakon ugradnje lifta za učenike sa poteškoćama, započela je rekonstrukcija grijanja, renoviranje fiskulturne sale i mokrih čvorova na oba sprata škole.

Menadžment škole uspio je uz pomoć donatora i nevladinih organizacija pronaći sredstva kako bi se zacrtani planovi u što kraćem roku realizovali unatoč teškoj financijskoj situaciji, govori direktorica OŠ Lukavac Grad – Alma Avdić.

Projekat rekonstrukcije grijanja u vrijednosti 100.000 KM realizovati će se u nekoliko faza, a prva faza je u toku i riječ je o fiskulturnoj sali koju će učenici koristiti u mnogo boljem ambijentu.

U školi su kako ističe direktorica Avdić otklonjene arhitektonske  barijere te s ponosom ističe da je škola zapravo inkluzivna škola što je bio njen cilj još dok je pisala Naučni međunarodni rad na temu “Sistem obrazovanja u BiH”, a koji je objavljen u Grčkoj 2009. godine.

Sa radom, uređenjem i renoviranjem nastavljaju u narednom periodu, a najprije u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Tuzli sa aplkacijom na projekte EU. Također, uslijedit će i realizacija projekta rekonstrukcija krova čiju pomoć je obećao i turski ambasador u BiH prilikom nedavne posjete OŠ Lukavac Grad u kojoj je već nekoliko godina uči turski jezik.

Inače, u drugim osnovnim školama na području Općine Lukavac tokom zimskog raspusta vršeni su radovi na uređenju i pripremi školskog objekta za drugo polugodište. Prvačići u Prokosovićima zahvaljujući vjeću ove MZ sjedit će na tapaciranim stolicama, a u toku je priprema za nastavak realizacije započetih projekata uređenja školskog objekta i dvorišta, javlja Radio-televizija Lukavac.

U područnoj školi Tabaci u toku je rekonstrukcija fiskulturne sale dok se u centralnoj školi u Puračiću suočavaju sa problemom grijanja.

U OŠ Lukavac Mjesto u toku je izrada nekoliko projekata, a u područnoj školi Huskići pokrenuta je inicijativa za toplifikaciju objekta odnosno zamjena dotrajale stolarije.

U područnoj školi Kruševica nabavljena je nova peć za centralno grijanje dok se OŠ Gnojnica pobratimila sa jednom školom iz Republike Turske.

Komentari