Prošle sedmice u dvije škole sa područja Tuzlanskog kantona, ugrađeni su sistemi za automatsku filtraciju vode, čime je obezbijeđen pristup ispravnoj i pitkoj vodi za 600 učenika i 100 uposlenika ovih škola.

Riječ je o školama koje su se vodom snabdijevale sa lokalnih izvora, a čiji je kvalitet tokom godine, bio upitan.  Radi se o dvije velike škole, a to su JU OŠ Memići (Općina Kalesija) i JU OŠ Dobošnica (Općina Lukavac).

Pitka voda u ove dvije škole obezbjeđena  je zahvaljujući realizaciji projekta ‘’Čista voda u dvije prigradske škole’’, koji je realizovan uz finansijsku podršku  Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i partnersku realizaciju Fondacije tuzlanske zajednice. Za projekat je izdvojeno 15.548,00 KM, a uzme li se u obzir i učešće škola u radu i materijalu  pri pripremi prostora i instalacija, vrijednost iznosi oko 20.000,00KM.

‘’Postavljanjem filterskog sistema u našoj školi, riješen je dugogodišnji problem bakteriološki i hemijski neispravne vode. Lijepo je znati da se, nakon toliko godina neko odlučio posvetiti ovom problemu kako bi tako obezbijedio đacima pitku vodu. Mi smo s druge strane poduzeli sve što je u našoj moći da naša škola dobije ovaj sistem’’, kazao je Damir Ahmetović, direktor JU OŠ ‘’Dobošnica’’.

Ove dvije škole nisu jedine škole u kojima je obezbijeđena pitka voda. Podsjećamo, Fondacija tuzlanske zajednice je prošle godine, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Zavodom za javno zdravstvo TK, obezbijedila filtere za pročišćavanje vode u 44 osnovne škole na području Tuzlanskog kantona.

˝Na području Tuzlanskog kantona 120 školskih objekata se snabdjeva vodom sa lokalnih izvora i bunara, što ne znači da je voda u svim ovim objektima neispravna, ali  ti objekti nisu  pod centralnim sistemom kontrole vode i izloženi su riziku˝ – ističe Ismet Sokoljanin, program menadžer u Fondaciji tuzlanske zajednice.

Fondacija će u narednom periodu u saradnji sa Zavodom javnog zdravstva TK,  kreirati bazu sa podacima o kvaliteti i tehničkim uslovima vodosnabdijevanja u ovim školama, te će obezbijediti filterske sisteme u onim školskim objektima, za koje rezultati analize kaže da su  prioritetni.

˝Potrudit ćemo se da, za što veći broj škola koje imaju problem sa kvalitetom vode, obezbijedimo adekvatne filterske sisteme. Već smo kroz saradnju sa Zavodom omogućili provjeru i praćenje kvalitete vode u tim školama, ali je jako važno da se ti sistemi poslije redovno održavaju što će biti uloga ministarstva i  menadžmenta škola˝,dodao je Sokoljanin.

Komentari