Posjeta EU Programa oporavka od poplava
Posjeta EU Programa oporavka od poplava

Danas je evaluatorski tim EU Programa oporavka od poplava, boravio u Općini Lukavac, radi redovne eksterne evaluacije koja se sprovodi u ime donatora, a bazirana je na procjeni uticaja Programa za oporavak poplavljenih područja.

EU Program za oporavak od poplava je implementiran od strane UNDP-a, UNICEF-a i IOM-a u periodu od jula 2014. godine do kraja 2016. godine i sastojao se od različitih komponenti, čiji je primarni cilj bio pružiti pomoć u normalizaciji života stanovništva u poplavljenim područjima.

Odabrano je 17. općina i gradova na području Bosne i Hercegovine, među kojima i Lukavac. Danas su eksperti obišli stambene i javne objekte, kao i poljoprivredne korisnike, kako bi procijenili kvalitet provedenih aktivnosti na terenu.

Komentari