Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić sa saradnicima posjetio je pijacu u Lukavcu, na poziv određenog broja nezadovoljnih i zabrinutih izlagača.

U oktobru 2017. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini u Federaciji BiH. Dio koji se direktno odražava na pijačne radnike jeste član 24. ovog Zakona koji propisuje da su trgovci dužni uskladiti svoje poslovanje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog.

Prema riječima izlagača, nezadovoljstvo proizilazi iz selektivne primjene ovog Zakona, kako zbog činjenice da se u praksi primjenjuje samo na općini Lukavac, tako zbog diskriminacije među izlagačima bez ID broja.

Napominjemo da je Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić u januaru 2018. godine, zajedno sa načelnicima općina Kladanj, Banovići i Živinice, uputio inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se prolongira primjena izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH  dok se ne steknu uslovi za izdavanje potrebne dokumentacije, a samim tim i odobrenja za rad.

-Lukavačkim pijacama i ovom ponedjeljkom i onom koju imamo u kontinuiranom radu upravlja JKP Rad Lukavac svo vrijeme, iako se među građanima nastoji stvoriti slika da je načelnik kriv ili da načelnik istjeruje ljude iz pijace. Poznato je da na ovim pijacama ima nekoliko elemenata koji nisu u skladu sa propisima. Međutim, nama nije cilj da zaustavljamo život bilo gdje, pa ni na pijacama već želimo da se stvari kontinuirano popravljaju. Posljednjih dana dobili smo pritužbe od strane građana da se selektivno i brutalno primjenjuju odredbe novog Zakona kojim se omogućava samo licima koja imaju registrovan obrt ili djelatnost da prodaju na pijacama. Pružam punu podršku našim građanima na pijaci barem u razini kako je to na drugim općinama, te molim da se ima poseban osjećaj za socijalno ugrožene kategorije prema kojima se niko ne smije nekorektno ponašati, brutalno odnositi, fizički istjerivati ili šutati njihove proizvode, izjavio je ovom prilikom Edin Delić.

Komentari