Danas je Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić sa saradnicima, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, upriličio konstruktivnu radnu posjetu MZ Lukavac Grad, prilikom čega je u prostorijama MZ održan sastanak sa predsjednikom i članovima Vijeća Mjesne zajednice.

 

Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić obrazložio je započete i planirane infrastrukturne radove na području MZ Lukavac Grad, nakon čega su predstavnici VMZ Lukavac Grad ukazali na najprioritetnije probleme sa terena za rješavanje.

Cilj posjete je produbljivanje saradnje sa Vijećem Mjesne zajednice, kao i definisanje pravca djelovanja kako bi se sagledale mogućnosti za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Komentari