U okviru planiranih posjeta mjesnim zajednicama, danas je Općinski načelnik Dr. Edin Delić sa saradnicima, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, upriličio konstruktivnu radnu posjetu MZ Huskići, prilikom čega je u prostorijama MZ održan sastanak sa članovima Vijeća Mjesne zajednice i mještanima.

 

Na sastanku su mještani i predstavnici Vijeća Mjesne zajednice ukazali na najprioritetnije probleme sa terena za rješavanje na području MZ Huskići.

Cilj i ove posjete je, između ostalog, produbljivanje saradnje sa Vijećem Mjesne zajednice, kao i definisanje pravca djelovanja kako bi se sagledale mogućnosti za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Komentari