Nastavljaju se posjete delegacije Općine Lukavac mjesnim zajednicama sa područja općine.

 

Danas je Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić sa saradnicima, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, upriličio konstruktivne radne posjete mjesnim zajednicama Bistarac Gornji i Bistarac Donji, prilikom čega je održan sastanak sa predsjednicima, članovima Vijeća ovih mjesnih zajednica i mještanima.

Predstavnici Vijeća mjesnih zajednica i mještani su ukazali na najprioritetnije probleme sa terena za rješavanje, a zatim su Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić i Pomoćnici Općinskog načelnika obrazložili započete i planirane infrastrukturne radove koji se tiču mjesnih zajednica Bistarac Gornji i Bistarac Donji.

Nakon održanog sastanka u prostorijama Vijeća mjesne zajednice Bistarac Gornji, obišli su se lokaliteti na kojima je potrebno prioritetnije realizovati određene projekte.

Cilj posjete je produbljivanje saradnje sa Vijećem mjesne zajednice, kao i definisanje pravca djelovanja kako bi se sagledale mogućnosti za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Za sutra su planirane posjete mjesnih zajednica Poljice Gornje i Poljice Donje.

Komentari