Dobošnica Gornja

Općinski načelnik Dr. Edin Delić sa saradnicima posjetio je mjesne zajednice Puračić i Tabaci.

 

Prilikom posjeta razgovarano je o radu Vijeća Mjesne zajednice, o glavnim problemima sa kojima se susreću mještani, te o načinima realizacije prioritetnih infrastrukturnih projekata u ovim mjesnim zajednicama.

Tabaci

U narednom periodu planiran je obilazak svih ostalih mjesnih zajednica sa područja općine Lukavac a sve sa ciljem produbljivanja saradnje i sagledavanja mogućnosti za rješavanje prioritetnih projekata.

 

 

Puračić

U proteklim danima načelnik Delić je sa saradnicima, u okviru planiranih posjeta mjesnim zajednicama, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, upriličio konstruktivne radne posjete mjesnim zajednicama Dobošnica Gornja i Kruševica, prilikom čega je održan sastanak sa predsjednicima, članovima Vijeća ovih mjesnih zajednica i mještanima.

Predstavnici Vijeća mjesnih zajednica i mještani su ukazali na najprioritetnije probleme sa terena za rješavanje, a zatim su Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić i Pomoćnici Općinskog načelnika obrazložili započete i planirane infrastrukturne radove koji se tiču ovih mjesnih zajednica.

Dobošnica Gornja

Cilj i ovih posjeta je produbljivanje saradnje sa Vijećima mjesnih zajednica, kao i definisanje pravca djelovanja kako bi se sagledale mogućnosti za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Komentari