Prema saznanjima portala Lukavacki.ba, općinskim službama dat je nalog da pokrenu inicijativu za korekciju cijena grijanja te da se takva inicijativa uputi na Općinsko vijeće.

Obzirom da je isplaćena investicija izrade vrelovoda, te da je proširena vrelovodna mreža za cca 200 stanova, kao i da je izvršena rekonstrukcija podstanica i dijela vrelovodne mreže a gubici toplote znatno umanjeni, što je doprinijelo uštedama i smanjenju potrošnje toplote, potrebno je uskladiti cijene grijanja.

Zbog svega navedenog, stekli su se uslovi za smanjenje cijena grijanja, a nakon što službe pripreme Inicijativu za korekciju cijena grijanja, ista će se naći na sjednici Općinskog vijeća Lukavac.

Komentari