Lukavac.

Općini Lukavac dodijeljena je Zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos u izradi strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou općine Lukavac, od strane Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT koja je finansijski podržana od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Naime, Općina Lukavac je sudjelovala u izradi i implementaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i kao partnerska Općina učestvovala u programu obuke.Ova inicijativa predstavlja rezultat zajedničkog rada Mreže ACCOUNT i partnerskih općina na unapređenju institucionalnih mehanizama za smanjenje koruptivnih rizika u radu lokalnih uprava, praćenju napretka u njihovoj provedbi kao i ocjeni uticaja koji ovi mehanizmi imaju na zajednicu.

Partnerske općine koje su uz tehničku podršku Mreže ACCOUNT izradile antikorupcione akcione planove nastaviće da koriste mehanizme, strateške pristupe i metodologiju u praćenju i ocjeni provedbe akcionih planova.

Komentari