U toku su deminerski radovi u MZ Orahovica, od zaseoka Mujagići do zaseoka Karići u MZ Turija, na površini od 2,2 km².

Danas su ovo radilište posjetile delegacije donatora – britanska nevladina organizacija MAG (Mines Advisory Group), BHMAC-a i Općine Lukavac. Očekuje se da će ovo radilište biti završeno do kraja novembra 2019. godine, a Općina Lukavac će u narednom periodu pružiti svu potrebnu pomoć za deminiranje ovog i svih drugih rizičnih lokaliteta.

Općina Lukavac je u Budžetu planirala sredstva za sufinansiranje deminiranja u iznosu od 100.000 KM jer su potrebe za deminiranjem na našoj općini izuzetno velike.

Inače, Općini Lukavac donirana su sredstva od 2,1 miliona KM za deminiranje u 2019. toj godini, a sredstva je donirala Njemačka vlada uz pomoć međunarodne organizacije MAG.

Komentari