Općina Lukavac u roku od 30 dana morat će vratiti Vladi TK 896.646 KM i još na to 556.854 KM kamata koje je dobila za izgradnju deponije krutog otpada „Lukavačka rijeka“, koja nikada nije sagrađena. Ovo je presuda Općinskog suda u Tuzli.

Ipak, na zadnjoj sjednici Vlada TK je zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom, razmotre zahtjev općine Lukavac koja je zatražila da se isplata duga odgodi na period od 20 godina, sa početkom otplate od 1.1.2015. godine, a bez daljeg zaračunavanja zateznih kamata, navodeći kao razlog tešku finansijsku situaciju uzrokovanu ekonomskom krizom u BiH, te činjenicu da je u proteklim poplavama privreda općine Lukavac skoro uništena.

Tuzlainfo.ba

Komentari