Općina Lukavac je aktivno uključena u veoma složen problem stvaranja uslova za početak sezone grijanja u gradu Lukavcu.

Sve probleme koji su tehničke ili finansijske prirode iz domena nadležnosti i mogućnosti Općine, Općina će izvršiti uz prethodnu garanciju da će grijanje u gradu krenuti na vrijeme.

Jutros u 07:00h održan je sastanak direktora JKP RAD Lukavac, direktora TE Tuzla, menadžmenta TE i načelnika Općine Lukavac u prostorijama TE Tuzla na kome je predočeno da su dugovanja grada Lukavca prema TE veća od 1.3 milona KM i da je stav Uprave Elektroprivrede da ne mogu početi sa grijanjem prije izmirenja značajnog dijela duga i preciznog reprograma preostalog duga.

Trenutna dugovanja potrošača prema JKP RAD po ispostavljenim računima su 2.5 miliona KM, a indikativno je da su među najvećim dužnicima lica koja imaju najmanje razloga da ne plaćaju svoje račune. Tokom sastanka u TE obaviješteni smo da centralno grijanje Tuzla blagovremeno izmiruje sve svoje obaveze te tim prije stanje loše naplate i povećanja duga iz godine u godinu za grad Lukavac predstavlja ozbiljan problem. Cijena grijanja u Lukavcu ne može pokriti troškove investicije izgradnje toplovoda koji grad Lukavac još uvijek plaća u iznosu od 390 000 KM godišnje.

Pozivamo građane da urgentno izmire svoje obaveze za centralno grijanje kako građani ne bi trpili posljedice neodgovornog odnosa pojedinaca. Posebno ukazujemo da bi eventualno kašnjenje grijanja dovelo u pitanje rad škola, obdaništa a ugrozilo bi i funkcioniranje drugih subjekata. A hladni stanovi građana koji sa pravom očekuju grijanje i nisu spremni na drugi vid rješavanja ovog problema mogu prouzrokovati i zdravstvene i druge tegobe.

Općina i MZ će pokrenuti opsežnu akciju u povećanju naplate dugovanja uključujući isključenje sa centralnog grijanja dužnika tamo gdje je to moguće i plaćanje dodatne takse na priključak.

Uputiti će se zahtjev UO JKP RAD da uvede dodatnu taksu na priključak isključenih korisnika a posebno u slučaju kada priključenje zahtijeva složenije zahvate.

Molimo građane da primarno plaćanje grijanja vrše na šalteru Elektrodistribucije kako bi se skratilo vrijeme evidentiranja ovih uplata i što prije stvorili uslovi za početak sezone grijanja.

Općina u cjelosti podržava stav Elektroprivrede da se računi za grijanje moraju plaćati ali nikako ne podržava stav da se cijelom gradu uskrati grijanje zbog duga dijela korisnika.

Općina očekuje od JKP RAD i Općinskog suda Lukavac da sve svoje kapacitete stave u funkciju osiguranja prinudne naplate, posebno u slučajevima visokih dugovanja materijalno situiranih građana i pravnih subjekata, navodi se u saopštenju koje potpisuje načelnik općine Lukavac, dr.sci. Edin Delić.

Komentari