FOTO: Ilustracija (Tntportal.ba)
FOTO: Ilustracija (Tntportal.ba)

Općina Lukavac subvencionirati će autobusne mjesečne karte za učenike iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac.

Odluka kojom se utvrđuju posebni kriteriji koje moraju ispunjavati korisnici sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata, odnosno učenici iz socijalno ugroženih kategorija koji se školuju izvan mjesta prebivališt usvojena je 4. aprila 2018. godine

Subvencioniranje mjesečnih karata odnosi se na budžetsku 2018.godinu, i to za period: od 01. februara do 15. juna 2018. godine u iznosu od 10 000 KM i od 01. septembra do 31. decembra 2018.godine u iznosu od 10 000 KM, za koje će biti objavljeni Javni pozivi na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac (opcinalukavac.ba), na Oglasnoj ploči (Šalter sala Općine) i na RTV Lukavac. Javni pozivi trajati će 15 dana.

Ovim putem obavještavamo učenike koji ispunjavaju uslove da prate Javne pozive, te da na vrijeme, sa potpunom traženom dokumentacijom apliciraju na iste u okviru vremenskog roka od 15 dana.

Podsjećamo, Općina Lukavac je i protekle godine subvencionirala autobuske mjesečne karte za učenike iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac.

Komentari