Potpisivanje protokola o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice - Foto: Lukavacki.ba
Potpisivanje protokola o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice - Foto: Lukavacki.ba

Općina Lukavac potpisala je sporazum o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice koja u saradnji sa Fondacijom Dogs Trust BiH sprovodi program edukacije za djecu u OŠ na području TK u vezi sa brigom o psima i odgovornom vlasništvu čiji rezultat je besplatna kastracija i sterilizacija pasa.

Naime, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, započela je sprovođenje programa edukacije za djecu od II do VI razreda u OŠ na području TK u vezi sa brigom o psima i odgovornom vlasništu te kao rezultat te aktivnosti Dogs Trust proširuje svoje aktivnosti na području TK besplatnom kastracijom i sterilizacijom pasa.  Realizacija projekta započinje u aprilu 2017. godine i trajat će do jula iste godine prilikom čega će se vršiti sterlizacija i kastracija uličnih pasa, a u drugoj fazi od septembra do decembra 2017. godine vlasničkih pasa.

Općina Lukavac kao i mnoge druge sredine u BiH ima ozbiljan probem u vezi sa zbrinjavanjem napuštenih pasa i pasa lutalica te izolirano rješenje neće ponuditi dugotrajano rješenje. O značaju potpisanog sporazuma i nadolazećih aktivnosti za općinu Lukavac govori načelnik općine Lukavac, Edin Delić.

Realizacija programa besplatne sterilizacije uličnih i vlasničkih pasa podrazumijeva ispunjavanje određenih preduslova od kojih je najvažnije osposobljavanje veternarskog osoblja za obavljanje sterilizacija i kastracija pasa prema standardima Dogs Trusta. Koji su efekti potpisanog protokola na lokalnu zajednicu općine Lukavac i koje uslove je potrebno ispuniti za kompletnu realizaciju projekta pojašnjva Emir Bačić, direktor Veterinarske stanice Lukavac.

Svi psi koji budu obuhvaćeni ovim programom, pored besplatne sterlizacije, odnosno kastracije, biće registrovani u elektronskoj bazi podataka sterilnih pasa i to na način da se upiše njih postojeći čip.

Komentari