Općina Lukavac je zbog novonastale epidemiološke situacije u Tuzlanskom kantonu – pandemije korona virusa Covid-19 Merhametu donirala 47 tona i 90 kg merkantilnog kukuruza koji su proizveli poljoprivredni proizvođači sa područja općine Lukavac po tržišnoj cijeni u vrijednosti od 23.545,00 KM.

 

Po Ugovoru o donaciji, HO Merhamet MDD RO Tuzla će donirani kukuruz utrošiti za svoje humanitarne djelatnosti (potrebe kuhinje) ili će isti zamijeniti za drugu robu koja je potrebna za kuhinju. U ovom slučaju, Merhamet je donirane količine kukuruza u cjelosti predao u mlin Ljubače odakle će dobiti brašno za potrebe kuhinje.

Primopredaja kukuruza izvršena je 23., 24., 26. i 27.11.2020. godine.

Podsjećamo da je Općina Lukavac u toku godine za potrebe Merhametove Narodne kuhinje „Imaret“ donirala 34 tone krompira. Kako su istakli iz Merhameta, donirane količine krompira će zadovoljiti gotovo godišnje potrebe kuhinje „Imaret“ za ovom namirnicom.

Merhametova Narodna kuhinja „Imaret“ u Tuzli je najveća javna kuhinja u BiH, u kojoj se svakodnevno pripremaju obroci za oko 2.400 korisnika na području četiri općine TK. Dio tih obroka dijeli se i korisnicima u Lukavcu.

Veoma je važno pokazati odgovornost i brigu za građane u stanju socijalne potrebe a posebno u ovakvim kriznim vremenima.

Komentari