Lukavac - Ulica Branilaca Bosne

Stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta, poboljšanje ekoloških uslova i rješavanje snabdijevanja pitkom vodom, samo su neki od prioritetnih projekata Općine Lukavac, koji trebaju biti realizovani u narednom periodu.

 

Razgovarala: Irena VASIĆ – DOBRIĆ

Među najatraktivnijim projektima je svakako izgradnja moderne fabrike pitke vode uz rijeku Spreču, ispod brane na jezeru Modrac, što će koštati 10 miliona KM.

Prema riječima dr sci. Edina Delića, načelnika Općine Lukavac, zahvaljujući tom projektu bit će riješen problem vodosnabdijevanja kompletne općine u narednih 50 godina i to po evropskim standardima.

„Među brojnim kapitalnim projektima čija realizacija je u toku ili trebaju započeti u ovoj godini pomenuo bih još četiri: izgradnju sistema za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije, kao i uređenje korita rijeka Jale, Turije i Spreče, što će koštati 15 miliona KM. Sveukupno, u 2020. imamo u realizaciji projekte u vrijednosti od oko 13 miliona KM. Stoga, pretendiramo proglasiti općinu Lukavac najvećim gradilištem u BiH u ovom trenutku, ako posmatramo uporedive urbane zone“, kaže načelnik Delić.

U kolikoj mjeri će se pandemija COVID-19 odraziti na budžet Općine Lukavac za 2020. godinu?

Budžet Općine Lukavac za 2020. godinu iznosi oko 25 miliona KM i trpjet će posljedice pandemije, kao i ostali u BiH, ali sigurno u znatno manjem obimu. Planirali smo sa investicijama preći iznos od 20 miliona KM, ali evidentno je da smo morali vršiti rebalans zbog niza razloga, jer nije bilo podrške u Vijeću. Zbog toga što nismo imali rebalans, imat ćemo manji nivo realizacije, ali očekujem da će prihodi i dalje rasti, bez obzira na uticaj pandemije.

Kakvo je stanje u Općini Lukavac po pitanju privrede, infrastrukture, zapošljavanja i da li je budžet u funkciji razvoja?

Evidentno je da se operativna i finansijska sposobnost Općine Lukavac povećala dramatično i sa znatno većim indeksom rasta u segmentu investicija u odosu na 2016., kada sam stupio na mandat. Ove promjene se itekako osjete na terenu, pa je veliki broj građana danas u čudu otkud i kako se u tolikoj mjeri radi i gradi na sve strane. Zadržimo li ovakav trend u Općini Lukavac i narednih godina, to će već biti ‘mala revolucija’ u razvoju lokalne zajednice. Budžet Općine Lukavac je u kontinuiranom rastu sa poboljšanjem unutarnje strukture u korist investicija i razvoja. Za razliku od 2016. kada je budžet Općine iznosio oko 13 miliona KM, u 2019. je dostigao cifru od 17 miliona KM i veći je za 34%. U segmentu investicija, rast budžeta je bio od 2,9 miliona KM u 2016. do 4,3 miliona KM u 2019. i imao je rast od 43% ili 1,3 miliona KM više je uloženo u kapitalna ulaganja. Ako poredimo privredna kretanja u Lukavcu u posljednje 3 godine, itekako se uočava koliko je naša Općina stabilna. Prema podacima LRC BISS, najveće bonitetne agencije u BiH, broj kompanija koje rade u općini povećao se sa 243 u 2017. na 245 u 2019. godini. Kad je u pitanju broj zaposlenih, u 2017. bilo ih je 5.451 , dok je u 2019. taj broj narastao na 6.259, odnosno veći je za 15%. U istom periodu u BiH broj zaposlenih je smanjen za – 28% ili 143.819 manje radnih mjesta. Očigledno je da Lukavac kao općina ima dobar smjer i da imamo mnogo zdraviju poslovnu atmosferu, nego što je to u ostatku države. Slično je i sa ostvarenim prihodima. Lukavac bilježi povećanje prihoda od prodaje sa 971 milion KM u 2017. do 1,085 milijardi KM u 2019., što je povećanje za 11,76%, dok je u BiH u istom periodu zabilježen pad prihoda od – 24,28%.

Predstavite nam ukratko općinu Lukavac?

Općina Lukavac sa površinom od oko 350 km2 najveća je na Tuzlanskom kantonu, što sa aspekta razvoja predstavlja veliki potencijal, ali je sa aspekta razvoja infrastrukture veoma složen i zahtjevan izazov. Ako se saberu investicije u izradu kanalizacijske mreže i regulaciju vodenih tokova na našoj općini tokom posljednje tri godine, dolazimo do cifre preko 15 miliona KM. Na području općine rade tri velike ‘predratne fabrike’ koje su značajni faktori u ukupnoj bh. ekonomiji, ali i nose ekološko opterećenje, u čemu se posebno ističe fabrika koksa GIKIL. 

Koji su najveći izazovi i problemi s kojima ste se suočili u dosadašnjem radu?

Uvijek ćemo se vraćati na isto – najteže je sa onim problemima, koji ne bi smjeli kao takvi ni postojati. Adminstrativne blokade koje manje-više svi potežu, te suprotstavljanje očito progresivnim promjenama su odrednica u cijeloj našoj državi, a u Lukavcu smo protekle godine imali reprenzetativne forme ovakvog destruktivnog vođenja politike. Ono što je najveći izazov svakako jeste uspjeh da se suprotstavimo veoma organiziranoj i uvezanoj ‘hobotnici’ koja je godinama gušila razvoj grada. Općina Lukavac je danas sredina slobodno mislećih ljudi.

U kolikoj mjeri je općina Lukavac atraktivna za investitore?

Posljednjih godina općina Lukavac je veoma atraktivan prostor za investitore. Imamo enormne investicije, među kojim ću pomenuti one u autoindustriju, farmaciju, proizvodnju namještaja, profesionalne opreme za hotele, sofisticirane aparate za metalnu industriju itd. Recimo npr. da je proizvođač sjedišta za automobile Boxmark, proširio kapacitete sa 500 na oko 1500 zaposlenih, a da će uskoro sadašnji proizvodni pogon u kome radi oko 800 ljudi postati restoran za novu fabriku. Takvih je niz sličnih slučajeva u našoj općini. Mislim da je ključno da Općina postane servis u kome će potrebe investitora i njihovih korisnika usluga biti efikasno rješavane, bez bilo kakvih uticaja, a posebno onih korupcijske ili političke prirode.

Izvor: Poslovne novine

Komentari