Bosna i Hercegovina će u septembru biti domaćin NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017”, koja će biti izvedena od 24. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona, a zajednički je organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe (EADRCC).

Izvršni direktor vježbe Samir Huseinbašić je u razgovoru za Fenu kaže da je to vježba otklanjanja posljedica katastrofe, po uzoru na nesreću poplava kakva je bila 2014. godine na širem području Bosne i Hercegovine.

Izvodi se u organizaciji institucija BiH i NATO-a.  U vježbu su uključeni, pored Ministarstva sigurnosti BiH kao nosioca planiranja, organizacije i izvedbe vježbe, još i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), Kantonalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite RS, Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta, Oružane snage i druge institucije i organi na nivou BiH, entiteta i nižem nivou koji će dati doprinos po konceptu odgovora na katastrofe.

Huseinbašić kaže da je ovo sedamnaesta po redu vježba u NATO okruženju i okupit će ukupno 1.300 učesnika iz BiH i 30 država svijeta – iz država članica NATO-a, država partnerskih inicijativa NATO-a i drugih država i međunarodnih organizacija koje se prijave za učešće u vježbi.

Istaknuo je da je ovo dosad po obimu najveća NATO-ova vježba od kada se izvode vježbe od 2000. godine te da je samo za dvije planske konferencije koje su održane bilo 120 i 170 učesnika iz država koje će učestvovati u vježbi. Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće.

– Od 1.300 učesnika, 600 će biti međunarodnih i oko 700 učesnika iz BiH. U ovaj broj je uključen i veliki broj posmatrača iz BiH i međunarodnih posmatrača, a očekuje se i prisustvo velikog proja predstavnika sredstava javnog informiranja, kako domaćih tako i međunarodnih – naveo je Huseinbašić.

Po njegovoj ocjeni, vježba je značajna po tome što će, shodno postavljenim ciljevima, provjeriti kapacitiranost odgovora za poplave i druge vrste katastrofa u mjeru koliko sada imamo spremnosti i “sigurno predstaviti šta nam to nedostaje za naredni period“.

– Moći ćemo provjeriti kapacitete pomoći Oružanih snaga civilnim strukturama, kao i koncept, odnosno mehanizam prijema međunarodne pomoći po mehanizmu pružanja i prijema međunarodne pomoći. Sigurno da će ova vježba u velikoj mjeri pomoći u daljoj izgradnji kapaciteta – kazao je Huseinbašić.

Dodao je da će scenarij koji je postavljen za vježbu biti izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli, gdje će biti smješteni svi međunarodni i domaći učesnici, uz osiguranje potrebnog broja hotelskih kapaciteta za smještaj onog dijela planera i organizatora vježbe i tijela vježbe.

Naglašava da je važno osigurati da svi domaći i međunarodni učesnici budu potpuno sigurni i da se svi postupci odgovora provedu na maksimalno siguran način kako nijedan učesnik ne bi imao neku ozljedu i slično.

– U svakom slučaju je važno provjeriti naše kapacitete za naredne nesreće koje su, nažalost, vrlo izvjesne i da provjerimo u kolikoj mjeri trebamo još da dogradimo određene kapacitete kako bismo bili što spremniji – zaključio je Huseinbašić.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao Feni da Uprava učestvuje u vježbi, od pripemnih radnji do samog odgovora, odnosno svih vježbi koje će biti realizirane. – To su, prije svega, spašavanje na vodi, odgovor u slučaju poplave i aktivnosti koje ćemo imati na vodi, eventualno pod vodom.

Odgovor u slučaju zemljotresa, jer je i to jedan od scenarija, odgovor u ruševinama. Bit ćemo sa svojim USAR timom koji je opremljen za traganje u ruševinama sa psima, sa geofonima, kamerama. Imat ćemo i manuelnu pretragu probijanja zidova, a imat ćemo i sofisticiranu koristeći kamere, pse, senzore… – naveo je Solak.

Po njegovim riječima, imat će i tim za odgovor na kemijski-biloški-radiološki incident, koji će biti opremljen adekvatnom opremom za takav vid odgovora, kao i tim koji će raditi prečišćavanje vode. – Također, u kamp-menadžmentu s kolegama iz Ministarstva sigurnosti BiH koordiniramo sve ono što će biti potrebno da budemo, prije svega, dobri domaćini. Želimo da svim tim ljudima omogućimo ugodan boravak u BiH – kazao je Solak, napominjući da su to većinom njihove kolege s kojima su već bili na mnoštvo vježbi.

Dodao je da su to većinom ljudi koji su bili u odgovoru u BiH kada su bile poplave 2014. godine.

– Za nas kao domaćina će biti dobra stvar da razmijenimo iskustva, unaprijedimo naše djelovanje i budemo još spremniji za slične stvari kakve su se desile 2014. godine – naveo je Solak.

Smatra da su naši rezultati na sličnim vježbama veoma dobri, kao i da BiH ne zaostaje za mnogim razvijenijim evropskim zemljama u ovoj oblasti. Solak navodi da od predstojeće vježbe prije svega očekuje unapređenje znanja i procedura u odgovoru i da vide šta su to nove tehnologije.

Avaz.ba

Komentari