Važnu ulogu u realizaciji deminiranja igra podrška općinske administracije, a tamo gdje sve funkcionira mnogo se i radi. Rad administracije općine Lukavac na sređivanju dokementacije, izradi projekata i pružanja podršku u svakom smislu donatorima ili izvođačima radova na deminiranju terena od zaostalih mina i drugih eksplozivnih sredstava je rezultirao još jednim velikim projektom deminiranja.

 

Od maja do novembra 2019. godine realiziran je projekat deminiranja u reonu Orahovica gdje je deminirano 2.122.000 m2 površine. Nađeno je 427 mina i 49 komada neeksplodiranih sredstava u reonu od brane Orahovica (Badinovići) do Cerika, brane na Turiji i rijeke Brijesnice. Podsjećamo u ovom reonu je bilo do sada 14 minskih incidenata.

Korito rijeke Turije od Orahovice prema Seoni deminirano je u potpunosti. Podsjećanja radi, 2018. godine Civilna zaštita nije od poplava mogla  štiti Orahovicu jer miniranom dijelu korita nije bilo moguće prići.

 

U protekle dvije godine, deminirano je do sad 2.568.675 m2 miniranih površina, a za pproteklih 20 godina, od rata na ovamo, deminirano je ukupno 3.122.471 m2.

U četvrtak je započeo novi  Projekat deminiranja u reonu od Cerika do Milina Sela, a  kada se saberu sve površine koje su deminirane protekle tri godine, možemo doći do računice da je to mnogo više nego u proteklih 20 godina.

Prošle godine od svih deminiranih površina u BiH polovina ili 50 posto  je deminirano na području općine Lukavac.

U četvrtak, 4. juna u MZ Orahovica započeo je novi projekat deminiranja prema Milinom Selu, a prema riječima predstavnika MAC-a izuzetno su zadovoljni općinskom podrškom i saradnjom.

Nakon deminiranja područja od Cerika do Milinog Sela, ostaje još potez Milino Selo-Sižje-Krtova, nakon čega ćemo moći objaviti da je Lukavac, kao jedna od najzagađenijih općina minama iz proteklog rata, potpuno očišćen od mina.

Trenutna veličina teritorije BiH za koju se sumnja da je pokrivena minama iznosi 1.018 kvadratnih kilometara, što predstavlja 2,1 posto ukupne površine zemlje. Na području općine Lukavac je još nekoliko minsko sumnjivih površina. U BiH, ali i u Evropi i svijetu je sve manje sredstava za deminiranje. No, u općini Lukavac je situacija sasvim drugačija.

Veliki broj je stradalih od zaostalih mina i NUS-a na području općine Lukavac. Problem je i nemogućnost korištenja zemljišta od strane lokalnog stanovništva.

Ovaj projekat treba da se okonča do kraja oktobra ove godine. Služba CZ općine Lukavac je  u sradnji sa BH Macom pripremila projekte i dokumentaciju za nastavak procesa deminiranja.

Ukoliko se situacija u svijetu ne promijeni, na području općine Lukavac će se odmah nastaviti i sa trećim projektom, a to je deminiranje na lokalitetu minsko sumnjive površine od Cerika do Milina Sela.

U prošloj godini je okončan projekat deminiranja na lokalitetu od Brane Badinovići do Cerika u kome je pronađeno oko 400 mina i oko 50 nus-a.

Izvođač radova je kompanija MAG, nadzor i kontrola je u nadležnosti domaće agencije BH MAC, a donator je Njemačaka ambasada koja je zadovoljna rezultatima na području općine Lukavac odlučila nastaviti sa podrškom ovom projektu.

Komentari