U Općini Lukavac održan sastanak Općinskog načelnika  Edina Delića i saradnika sa predstavnicima BH Telecoma, u cilju modernizacije i rješenja određenih pitanja u Lukavcu, a u vezi projekta „Smart City“.

 

Tema sastanka bila je usluga „pametni parking“. Na sastanku su razmijenjena iskustva i predstavljen je sistem tehničke podrške realizaciji projekta od strane BH Telecoma.

Ova usluga, između ostalog, omogućava, kako je istakao gosp. Elvedin Kanafija, direktor Direkcije za promociju, prodaju i podršku BH Telecom, da se maksimalno iskoristi postojeći parking prostor, te da se maksimalno smanji zagađenje jer određeni pokazatelji i statistike pokazuju da 30-40 posto sabraćaja u gradskim zonama jeste saobraćaj u traženju parkinga koji bi se ovom uslugom u znatnoj mjeri smanjio.

Gosp. Kanafija je istakao da ova usluga doprinosi kvalitetu života građana općine Lukavac, doprinosi zaštiti okoliša ali i stvara mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta obzirom da ovaj princip podrazumijeva sistem kontrolora koji će vršiti obilazak i kontrolu parkirnih mjesta. Usluga bi doprinijela i da, kako je istakao, Lukavac postane atraktivna turistička destinacija jer će svi putem aplikacije moći vidjeti koje parking mjesto je slobodno, te će ih aplikacija najkraćim putem dovesti do tog parking mjesta.

Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić ovom prilikom, između ostalog, kazao je: „Mi smo mnogo priprema već obavili. Građani su imali priliku vidjeti, počev od priče o sistemu upravljanja parkingom, telemetrije, okolinskih parametara i slično, mi smo već krenuli u tom smjeru. Ovaj kontakt sa predstavnicima BH Telecoma je upravo iz razloga što se čulo da se o tome govori i da se na tome radi. Nama kašnjenje koje imamo u implementaciji kontrole parkinga u odnosu na druge gradove daje komparativnu prednost da uvedemo nešto što je bolje, modernije, kvalitetnije i efikasnije.“

Općinski načelnik istakao je da je cilj realizacije projekta „Smart City“ kvalitetniji život u Lukavcu i bolji uslovi za građane.

Komentari