Općina Lukavac je dobila akreditaciju za dugoročno volontiranje na period od pet godina, tačnije od 2. februara 2017. do 2. februara 2022. godine.

Inicijativu za ovu aktivnost, pokrenuo je općinski načelnik Edin Delić, neposredno nakon stupanja na dužnost u novembru 2016. godine. Zahtjev Federalnom ministarstvu pravde za izdavanje akreditacije za organizovanje dugoročnog volontiranja, sadržavao je pregled i opis volonterskih aktivnosti i usluga koje bi obavljali volonteri.

Nakon ispunjavanja uslova po članu 26. Zakona o volontiranju FBiH, te članu 4. i 5 Pravilnika o postupku akreditiranja organizatora volontiranja, Općina Lukavac je upisana u registar, čime je kao jedina Općina u Bosni i Hercegovini zvanično postala organizator dugoročnog volontiranja. Dugoročno volontiranje u FBiH je obavljanje volontiranja dužeg od 240 sati u najmanje tri mjeseca bez prekida, u skladu sa Zakonom.

Cilj za ovu aktivnost je u namjeri da se građani mlađe, ali i starije životne dobi, aktivno uključe u društvene procese u lokalnoj zajednici, kako bi svojim angažmanom poboljšali kvalitet svog života i pridonijeli razvoju humanijeg i ravnopravnijeg društva, kao i boljitku zajednice.

Mladim ljudima je omogućeno da kroz volontiranje steknu različita iskustva, koja će i njih same izgraditi i učiniti konkurentnijim i kompetentnijim na tržištu rada, a starijim omogućiti da ostanu aktivni i da svojim iskustvom pomognu zajednici.U Velikoj Britaniji, koja je na vrhu svjetske ljestvice po rastu BDP, čak 40 posto odraslih ljudi se bavi volontiranjem i na taj način doprinose razvoju društva.

Dugoročno volontiranje u struci, priznaje se kao radno iskustvo za koje se izdaje potvrda, a volonteri će biti angažovani na uslugama: pravne i druge stručne pomoći građanima, te prikupljanja dokumentacije i drugih podataka u cilju efikasnog rješavanja zahtjeva građana.

Volonterske aktivnosti usmjerit će se i na istraživanja, pronalaženja i predlaganja modaliteta za skraćivanje, ubrzavanje i pojednostavljivanje Zakonom propisanih postupaka koji su u nadležnosti općine, te aktivnosti vezano za uspostavu i održavanje registra privrednika na području općine Lukavac, kao i izradu kataloga usluga koje oni pružaju.

Volonterski rad je potreban i u mjesnim zajednicama, u različitim oblastima neophodnim za njihovo organizovanije i efikasnije funkcionisanje, te na uspostavi i održavanju evidencija i registara stambenih, poslovnih i garažnih jedinica i ostalih evidencija, kao i aktivnostima vezanim za izradu strategije općine.

Pored javnih organa, organizatori dugoročnog volontiranja u FBiH mogu biti i javne ustanove i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

Akreditacija za organiziranje dugoročnog volontiranja za Općinu Lukavac može se pogledati OVDJE.

Komentari