Saopćenjem za javnost oglasila se OO SDP BiH Lukavac, a isto prenosimo u nastavku:
U prostorijama Općine Lukavac održana pres-konferencija Kriznog štaba općine Lukavac na kojoj su prezentovane do sad preduzete mjere ali i naredni koraci u prevenciji širenja corona virusa na našoj općini.
Prije svega OO SDP BiH Lukavac želi da pohvali pravovremeno formiranje općinskog Kriznog štaba te vjerujemo da je isti organizovan i funkcioniše na osnovu zakonom propisanih mjera. Iskreno se nadamo da su svi resursi naše općine stavljeni na raspolaganje Kriznom štabu a prije svega naše Javne ustanove i Javna preduzeća, koja svojim kapacitetima mogu odgovoriti na krizu u kojoj smo se našli.
Najmanje što građani očekuju od formiranog Kriznog štaba je povjerenje u isti, međutim nakon jučerašnjeg obraćanja javnosti pitanje je da li mogu. Naime, na samom početku obraćanja načelnik štaba CZ Lukavac je izgledao hipnotisano te se predstavio tuđim prezimenom, osobe koja je sjedila tik do njega. Nadalje, taj isti Krizni štab je u proteklom periodu izdao više saopštenja, preporuka i naredbi, od kojih su neke sadržavale i decidna uputstva preporučena od strane medicinskih stručnjaka vezano za držanje sigurnog rastojanja između dvije osobe kao i korištenje zaštitnih maski prilikom boravka u zatvorenom ali i na otvorenom prostoru, a kojih se ne pridržavaju ni sami članovi Kriznog štaba, sjedeći jedni do drugih od kojih neki nemaju čak ni zaštitnu masku.
Od strane komadanta Štaba CZ poseban akcenat je stavljen na medije i objektivno izvještavanje u kriznoj situaciji kao što ova. Vrijedi istaći da je komadant Štaba mišljenja da je jedini relevantan medij na općini Lukavac RTV Lukavac, koji ima glavnog i odgovornog urednika, dok svi drugi mediji, portali, blogovi, FB stranice itd. nisu mediji i nisu relevantni.
Apsolutno podržavamo objektivno i tačno izvještavanje svih medija, koji su u interesu vjerodostojnog informisanja javnosti i zaštiti stanovništva te osuđujemo svaki vid širenja dezinformacija. Međutim, na tragu svega izrečenog, opravdano se pitamo da li je FB stranica načelnika općine relevantna za praćenje događaja jer često koristi taj vid komunikacije, kao i zašto glavni i odgovorni urednik RTV Lukavac, čiji je medij snimao obraćanje, nije reagovao i upozorio Krizni štab na kršenje donešenih mjera i zabrana, koje smo prethodno naveli.
Na kraju, izjava o formiranju punktova – straža u cilju suzbijanja potencijalnih izvora zaraze na nivou općine Lukavac, nema nikakvo pravno a ni stručno utemeljenje, te ističemo da su za takave radikalne mjere nadležni viši organi vlasti a nikako općinske. Takave mjere dodatno bi paralisale život i izvršavanje redovnih radnih obaveza stanovništva sa drugih općina a koji rade u Lukavcu, među kojima su neki i rukovodioci u samom kriznom štabu, što bi uveliko zakomplikovalo ionako složenu situaciju.

Komentari