OO SDA Banovići podržava Odluku Vlade FBIH i NO RMU Banovići o imenovanju nove Uprave RMU „Banovići” d.d. Banovići i daje punu podršku članovima Uprave, na čelu sa Direktorom društva Fadilom Kudumovićem.

 

Očekujemo da nova Uprava radi javno i transparentno u opštem interesu RMU Banovići, Općine Banovići njenih građana i Države BIH. Tražimo da nova Uprava u najkraćem roku izvrši finansijsku analizu poslovanja RMU Banovići i o zatečenom stanju podnese izvještaj nadležnim institucijama.

Pozivamo novu Upravu da maksimalno i odgovorno radi na osnovnom zadatku RMU Banovići, isporuci dovoljnih količina uglja Elektroprivredi BiH i TE Tuzla, kako bi se zadržala stabilnost elektroenergetskog sektora FBiH.

Očekujemo od novog menadžmenta da posebnu pažnju posveti zaposlenicima Društva, u okviru čega radnici rudari, koji rade u direktnoj proizvodnji moraju biti na prvom mjestu, zbog čega tražimo da nova uprava stalno i u kontinutetu, radi na poboljšanju uslova rada i popravljanju ličnog standarda rudara.

Pred novim menadžmentom je težak zadatak, stabilizacije i konslidacije RMU Banovići, stoga očekujemo od svih zaposlenih u RMU Banovići da daju svoj doprinos u ispunjenju ovih ciljeva, kako bi osigurali perspektivniju budućnost mladim generacijama Banovića.

Komentari