Građanima koji žive van područja Mjesne zajednice Lukavac grad potrebno je omogućiti pravo na pružanje usluga općinske administracije, koju imaju i stanovnici najveće lukavačke MZ Lukavac Grad. Ovaj oblik diskriminisanja stanovništva na lukavačkom općinskom području potrebno je zaustaviti, smatra vijećnik Mihad Sakić (SzaBiH).

„Kada će nadležna služba općine Lukavac koja se bavi problematikom općinske uprave započeti aktivnosti na stavljanju u redovnu ponovnu funkciju kancelarije mjesnih ureda u mjesnim zajednicama: Lukavac mjesto, Poljice Gornje, Prokosovići, Turija, Dobošnica Donja, Panjik i Puračić? upitao je Mihad Sakić na 4. redovnoj sjednici OV Lukavac i dodao:

“Budućim radom ovih mjesnih ureda (svi su radili do 2009. godine), bi se olakšale mnoge materijalne i vremenske obaveze kod pribavljanja određene dokumentacije. Građani prije svega ne bi bili primorani izdvajati dodatna novčana sredstva za troškove prevoza kao i značajna ušteda na potrošenom vremenu.” upitao je Mihad Sakić na 4. redovnoj sjednici OV Lukavac.”

Sakić poziva nadležnu službu i načelnika općine Lukavac, dr. Edina Delića, da pripreme odluku o osnivanju pomenutih mjesnih ureda koja će, prema njegovom mišljenju biti usvojena na sjednici OV Lukavac.

“Nadam se da će se potrebna odluka pripremiti što prije kako bi se građanima u pomenutim mjesnim zajednicama olakšao rad sa općinskom administracijom. Pitanje osnivanja mjesnih ureda regulisano je članovima 52. i 53. Statuta općine Lukavac koji kažu da da se u nadležnost mjesnih ureda mogu  prenijeti poslovi koji se odnose naročito na prijem zahtjeva stranaka, izdavanje uvjerenja i drugih isprava iz službene evidencije koje vode općinski organi uprave i ovjeravanje isprava i slični poslovi što se uređuje odlukom općinskog vijeća.” kazao je Mihad Sakić.

Usvajanjem ove odluke građani na pomenutim općinskim područjima će u konkretnoj formi biti zadovoljniji i to će predstavljati samo mali put za širu decentralizaciju općinske administracije. Ova oblast također je regulisana članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a što se ogleda kroz organizaciju efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama stanovništva.

Komentari