Visoki predstavnik u BiH - Valentin Inzko

Iako se tokom Konstituirajuće  sjednice OV Lukavac u novembru 2016. jasno ukazivalo na kršenje Ustava FBiH jer načelnik Edin Delić i predloženi Mehmed Suljić dolaze iz iste grupe – ostali, 18 vijećnika je ipak pristupilo tajnom glasanju i izabralo Mehmeda Suljića za predsjedavajućeg.

Obzirom na to da načelnik općine Lukavac ima pravo da u roku od tri dana traži preispitvanje svake odluke koja nije u skladu za zakonom, podnesen je zahtjev za preispitivanje Odluke o imenovanju predsjedavajućeg OV. Međutim, odluka o imenovanju na sljedećoj sjednici je potvrđena, što je rezultiralo da se u proces imenovanja predsjedavjaućeg OV Lukavac umiješa Federlano ministarstvo pravde koje ima zadatak da preispita cijeli slučaj.

U vezi sa trenutnom situacijom u Općinskom vijeću Lukavac i tenzijama koje vladaju proteklih dana, oglasio se i Visoki predstavnik u BiH,  Valentin Inzko čije pismo prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

Skrenuta mi je pažnja da određeni organi vlasti jedinica lokalne smaouprave u Bosni i Hercegovini (naime Općinsko vijeće Srebrenika i Općinsko vijeće Lukavca) nisu uzeli u obzir zakonske preduvjete vezane za načelnike i predsjedavajuće općinskih vijeća, utvrđen u članu VI.3(50) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

OHR je tokom prethodnog perioda podsjetio sve nadležne organe vlsati da moraju provesti važeće ustavne i zakonske odredbe koje se odnose na srazmjernu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika grupe Ostalih u odgovarajućim tijelima jednica lokalne samouprave u BiH.

Vjerujem da ćete se složiti da se pravila o srazmjernoj zastupljenosti koja su utvrđena Ustavom Federacije BiH moraju poštovati. Stoga sam odlučio da vam još jednom skrenem pažnju na gore navedene informacije kako biste preduzeli odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti i riješili eventualne nepravilnosti u postupku izbora predsjedavajućih općinskih vijeća u pomenutim općinama kao i eventualnim drugim sličnim slučajevima u Federaciji BiH.

S poštovanjem, 

(potpisao)

Valentin Inzko

Prema dopisu kojeg je potpisao Visoki predstavnik u BiH, Valentin Inzko, izbor predsjedavajućeg OV Lukavac nije legalan, čime se potavlja pitanje legalnosti usvojenih odluka Općinskog vijeća.

Inače, prema saznanjima portala Lukavacki.ba protekli saziv OV Lukavac (2012.-2016.) također se suočavao sa kršenjem Ustava jer su tadašnji načelnik općine Lukavac i predsjedavajući Općinskog vijeća dolazili iz iste grupe konstitutivnog naroda. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH dva puta je upozoravala i upućivala molbu u vezi sa poduzimanjem odgovarajućih  mjera s ciljem otklanjanja  nepravilnosti u postupku izbora predsjedavajućeg općinskog vijeća, ali tadašnji saziv OV nije usvojio prijedloge.

Uz već poznate stavove načelnika općine Lukavac koje javno iznosi od prvog zasjedanja OV, donosimo i viđenje izabranog predsjedavajućeg Mehmeda Suljića u vezi za kršenjem Ustava i njegov komentar na identičan problem iz proteklog saziva OV Lukavac.

 

 

Komentari