U petak, 18. maja sa početkom u 08:00h, u Sali Policijske uprave Lukavac, održana je vanredna sjednice Općinskog vijeća Lukavac

Na prijedlog Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića, zakazana je vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je razmatran Prijedlog i donošenje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja-licitacije. Ova tačka ima hitan karakter jer uslovljava nova zapošljavanja i privredni razvoj na našoj općini, te je jednoglasno podržana.

Nakon vanredne sjednice na kojoj je jednoglasno usvojen Prijedlog i donošenje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu sjednice, održana je još jedna vanredna sjednica, a na inicijativu kluba vijećnika SDA koji su zahtijeviali razmatranje o Prijedlogu za upućivanje Zahtjeva za preispitivanje rješenja Općinskog načelnika o imenovanju privremenih predsjednika i članova Upravnih odbora Javnih ustanova, JU Centra za kulturu i JU Biblioteke Lukavac. Ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova.

Komentari