Na trgu Bremena u Lukavcu održana je ulična akcija pod nazivom „Nasilje je zločin. Prijavi ga!“ a u organizaciji Omadinske grupe Lukavac, Grupe za dobrobit djece i Humanitarne organizacije „World Vision, razvojno područje Ozren.

Riječ je o akciji koja ima za cilj da se informiše i senzibilizira građanstvo, sa akcentom na mladu populaciju, po pitanju prevencije i suzbijanja nasilja, a kroz zabavne i edukativne aktivnosti.

Nina Zupan – Organizacija „World Vison“

-Cilj nam je da to bude edukativnog i zabavnog karaktera kako bismo radili na motivaciji građanstva da što više prijavljuju nasilje, da ukažemo na činjenicu da svojim neprijevljivanjem nikome ne čine uslugu. Stoga treba da se osvijestimo kako bismo sačuvali našu djecu. Vjerujem da smo jako dobro svjesni prisustva nasilja u našem društvu, ali malo znamo o referalnim mehanizmimana, tj. mehanizmima kako se nasilje prijavljuje. Ne smijemo zanemariti institucije koje su nadležne po ovom pitanju kao što je policija, Centar za socijalni rad, te druge javne institucije i organizacije-kazala je Nina Zupan iz Organizacije „World Vison“.

Brojni lukavački mališani, zajedno sa svojim roditeljima, imali su priliku da se zabave u okviru večerašnje akcije kroz razne aktivnosti od društvenih igara poput „čovječe ne ljuti se“, „twister-a“ i igare bez granica, poslavši ujedno i jasnu poruku da žele budućnost bez nasilja.

-U primarnom fokusu Organizacije „World Vison“ jeste dobrobit djece i mi nastojimo da, kroz sve naše aktivnosti, uključimo djecu u našim zajednicama. Ova akcije je bila zapravo ideja Omladinske grupe Lukavac koju čine: Rotaract Club, Interact Club i AsuBiH-Lokalni tim Lukavac. Oni su mapirali prioritete u svojoj lokalnoj zajednici, a jedan od prioriteta je upravo rad na prevenciji nasilja. Bitno je naglasiti da je svoj doprinos dala i Omladinska grupa za dobrobit djece koju čine predstavnici javnih institucija općine Lukavac, Centra za socijalni rad, osnovne i srednje škole kao i nevladine organizacije kaže Zupan.

Komentari