U nedjelju 16.09.2018.godine održana je redovna godišnja skupština KUD-a Puračić, koja je ove godine osim izvjštajnog imala i izborni karakter. Kao i prethodnih godina interesovanje članova na skupštinu bilo je dobro, te je skupština mogla da radi shodno Statutu KUD-a.

U prvom dijelu upravni i nadzorni odbor podnijeli su izvještaj o radu društva u prethodnom periodu koji su jednoglasno usvojeni. Zaključak jeda je društvo radilo veoma uspješno i nanizalo puno dobrih rezultata, kao i realizovalo sve planirane zadatke.

Od planiranih i realizovanih aktivnosti istaknuti su:

– Međunarodni festival folklora “Dani ćaske ” koji je uvršten u kalendar CIOFF-a
– 5.Puračko ćaskanje;
– Likovna kolonija;
– Reaizacija 6. Iftara na otvorenom;
– 9-ta godina predramazanskog čišćenja šehoidskog mezarja Barice;
– Učlanjenje u CIOFF BiH;
– itd…

Predsjednik društva je predložio da se dodijele Plakete društva za članove koji su se posebno istakli u prethodnom periodu.

Nakon usvajanja izvještaja o radu, predstavljen je Program rada društva za narednu godinu koji je takođe jednoglasno prihvaćen.

U drugom dijelu rada skupštine izvršen je izbor organa upravljanja društva i to:

U Upravni odbor izabrani su:
– Hazim Osmanović – predsjednik;
– Sandra Mujkić – sekretar;
– Fatima Nogić;
– Jasmin Jašarević i
– Adila Salihović

U nadzorni odbor izabrani su:
– Amina Gobeljić;
– Irma Glibanović i
– Damir Muminović

Na kraju se prisutnim obratio stari-novi predsjednik, koji se u ime izabranih zahvalio na povjerenju i naveo glavne ciljeve u radu društva u narednom periodu.

FOTO: Facebook (KUD Puračić)

Komentari