Skuština FK Radnički

Rezultat i glavna novost sinoć održane Skupštine FK “Radnički” Lukavac za novi saziv koji broji 21 člana je da apsolutnu većinu ima grupa okupljena oko navijačke grupe “Sioux”, u kojoj je osim “ekipe sa tribine” i veliki dio nekadašnjih članova lukavačkog prvoligaša, a koja sa svojih 18 članova, ima priliku i toliku potrebnu energiju da donese pozitivne promjene u klubu.

Na samome početku sjednica Skupštine donijela je obrat jer je bilo planirano da samo članovi kluba sa kupljenim članskim kartama imaju pravo odabira. Predstavnici navijačke grupe “Sioux” se nisu složili oko tog prijedloga, smatrajući da neće doći do toliko željenih promjena, koje je veliki dio sinoć prisutnih priželjkivao.

Nakon velikog otpora pojedinih članova kluba, ipak je došlo do pristanka na izmjenu ovog dijela, tako da je navijačka inicijativa prošla, iako pomalo neočekivano.

Na dnevnom redu koji je brojao 10 tačaka, zbog prvobitnih izmjena u načinu i pravu glasanja, izglasane su tek tri tačke:

– izbor radnog predsjedništva
– imenovanje komisije za izbor i imenovanje,
– izbor članova Skupštine

Novi članovi Skupštine FK “Radnički” Lukavac, koji su dobili povjerenje gotovo 100 ljudi su:

Kasumović Nusret, Damadžić Dževad, Žigić Denis, Karić Sanin, Osmanović Vanja, Sinanović Sadik, Memić Enes, Sulejmanović Mirnes, Dragović Vanja, Redžić Neven, Omerdić Kenan, Samir Suljić, Suljević Danijel, Bešić Armin, Božić Josip, Karić Emir, Omerdić Enver, Salihović Nedim, Lović Edis, Imamović Sadik, Ernes Osmić.

Iz razloga prekida Skupštine, koja je trajala sinoć duboko u noć, nakon gotovo trosatnog prebrojavanja glasova, novoizabrani članovi su se usaglasili da se nastavak sjednice pomjeri za danas (20.12.2016. godine) gdje će se pristupiti odlučivanju o ostalim tačkama dnevnog reda.

Na razmatranju će biti preostali dio:

– razrješenje predsjednika i dva dopredsjednika Skupštine
– izbor predsjednika i dva dopredsjednika Skupštine
– usvajanje izmjena i dopuna Statuta
– izbor Nadzornog odbora
– izbor Upravnog odbora
– finansijski izvještaj za period mart-decembar 2016.

Vrijedi napomenuti da večerašnjem nastavku zasijedanju Skupštine kluba, koje će se održati u restoranu Doma kulture sa početkom od 17:00, mogu prisustvotvati svi zaljubljenici Radničkog, čiji se dolazak svakako očekuje nakon odabira nove Skupštine.db

Komentari