U sali PU Lukavac, utorak (28.11.2017. godine) je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, a posebna pažnja posvetila se  razmatranju Periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za devet mjeseci tekuće godine te usvajanju Nacrta budžeta općine Lukavac za narednu godinu.

Ovogodišnji Budžet općine Lukavac planiran je u iznosu od oko 25.500.000 KM, a  Izvještaj o izvršenju Budžeta od januara do kraja septembra prema kojem su prihodi znatno manji od planiranih nije prihvaćen. Također, nije prihvaćen ni Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu, a Nacrt budžeta za 2018. godinu, u iznosu od oko 22 miliona KM, što je za 16 posto manje od ovogodišnjeg, općinsko vijeće Lukavac je prihvatilo.

Edin Delić, načelnik općine Lukavac
Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Prema riječima načelnika Edina Delića, budžet se izvršava stabilno i što se tiče nastalih obaveza, a nisu napravljeni novi dugovi. Načelnik Delić je dao objašnjenje zbog razlike u budžetu nastale zbog grantova iz 2016. godine, koji još uvijek nisu realizivani i razlika u ostvarenim prihodima nije velika.

Izvršenje budžeta bilo je 9.307.206 KM ili 76 posto planiranog budžeta na devetomjesečnom nivou, koji iznosi 12.285.061 KM. Planirani prihodi za 2017.godinu iznose 23.200.000 KM, što znači da je realizacija ostvarena sa 40 posto, pojasnio je Zuhdija Hrvatović, šef službe za budžet i finansije Općine Lukavac.

Sjednica OV Lukavac - novembar 2017.
Sjednica OV Lukavac – novembar 2017.

Također, Hrvatović se osvrnuo i na prihod iz ranijih godina, tačnije akumuliranu gotovinu u iznosu 2,3 miliona KM iz prethodne godine, tačnije sredstava Civilne zaštite. Ostvarenje poreznih prihoda je veće za 8 posto i iznosi oko 370.000 KM, dok je ostvarenje neporeznih prihoda veće za 436.000 KM. U poreznim prihodima, zabilježen je veći priliv od PDV-a, zbog prethodne godine. Ostvaren je manji prihod odgrantova, zbog toga što su prihodi od granta za WATSAN bili u 2016. godini 457.000 KM, a od Federalnog štaba Civilne zaštite 160.000 KM. Ipak i pored te činjenice, Hrvatović je istakao da je realizacija budžeta za prvih devet mjeseci za 4 posto veća nego u prethodnom periodu prošle godine.

Izeta Bajrić i Almir Sakić

Što se tiče Periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta Općine Lukavac za period 01.01.2017.-30.9.2017.godine, isti nije prihvatio Klub vijećnika SDA, a razloge je obrazložio putem saopštenja.

“Prije svega, razlog ovakve odluke je izrazito slabo izvršenje prihodovne strane od tek 36%. Isti je slučaj i sa izvršenjem rashoda od 30%. Kada se uzme u obzir činjenica da se za 9 (devet) mjeseci izvršenje nije niti približilo polovici očekivanog, onda s pravom možemo govoriti o nerealno planiranom i „prenapuhanom“ budžetu, na što je uostalom ukazivano s naše strane u periodu kada se ovaj budžet donosio – proglašavao. Još jedan od razloga jeste činjenica da su određene budžetske stavke za devet mjeseci dosegle  izvršenje od 100-150%, a da druge stavke nisu nikako izvršene ili imaju minimalno izvršenje 10-20%. Posebno je poražavajuće da su one stavke koje su suštinski važne za građane općine Lukavac ostale neiskorištene i netaknute (problematika pasa lutalica, projekti i oprema po MZ, rekonstrukcija cesta, izgradnja infrastrukture, podsticaj zapošljavanja mladih, podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, transferi za socijalne pomoći i sl.)”, navodi se u saopštenju OO SDA Lukavac.

Admir Turkić

Na jednoj od prethodnih sjednica, vijećnici su donijeli Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od oko milion KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku regulacije korita rijeka: Jale, Turije i Spreče i oko 5.000.00 KM za rekonstrukciju azbestnih cijevi na relaciji Šićka petlja – Doložaj. Nakon razmatranja ponuda šest banaka, na 13. redovnoj sjednici, vijećnici su dali  saglasnost za odabir banke sa najpovoljnijim uslovima. Sredstva za regulaciju korita navedenih rijeka od IPA fondova odobrena su 2014.godine.

 

 

Komentari