U utorak (23.05.2017.g.), održana je osnivačka Skupštna udruženja poslodavaca općine Lukavac, na kojoj su, nakon verifikacije članova, izabrana radna tijela Skupštine, te donešeni akti neophodni za registrovanje i funkcionisanje Udruženja.

Na inicijativu općinskog načelnika Edina Delića, prvi zajednički sastanak poslodavaca je održan 26. aprila 2017.g., sa ciljem formiranja udruženja poslodavaca općine Lukavac. Na istom sastanku, formiran je Inicijativni odbor budućeg Udruženja, za čijeg predsjednika je izabran jedan od najuspješnijih poslodavaca općine Lukavac i šire, Izudin Čeliković, koji je na osnivačkoj Skupštini izabran za predsjednika Udruženja poslodavaca općine Lukavac, te predsjednika Upravnog odbora. Za njegovog zamjenika, izabrana je Mirsada Mehmedinović Venturini.

Cilj djelovanja udruženja poslodavaca „Lukavac“ je kako su kazali, da se poprave uslovi privređivanja na općini Lukavac, koje bi trebalo napraviti najboljim u Bosni i Hercegovini, te šta bi to trebalo promijeniti na lokalnoj razini i šire, kako bi se povećali uslovi privređivanja. Administracija mora biti kvalitetno obučena da pravovremeno rješava sve zahtjeve poslodavaca.

Za poslodavce je veoma važno da postoji dobar ambijent, da stanovništvo želi da živi u ovoj državi i na našoj općini, tako da i obrazovana radna snaga odgovara njihovim potrebama.

„Ovo je veoma važan dan za nas u administraciji Općine Lukavac. Uvjeren sam da ćemo formiranjem udruženja poslodavaca Općine Lukavac, dobiti vrlo snažnog i kooperativnog partnera i saradnika u planiranju razvoja naše Općine. Nema razvoja ukoliko mi poslodavcima ne omogućimo bolje uslove za rad i ukoliko poslodavci ne budu postizali bolje rezultate u svom radu. Općinska administracija jeste, biće i mora biti na usluzi građanima i poslodavcima. Mi i postojimo radi građana, poslodavaca i drugih udruženih grupa građana. Bez toga ne možemo naprijed“, kazao je u svom obraćanju poslodavcima, Aziz Čačković, savjetnik općinskog načelnika.

Sadržaj preuzet sa stranice Lukavac.ba

Komentari