U prostorijama Općine Lukavac održana je Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Lukavac.

Na osnovu člana 16. Zakona o Turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/15) i člana 12. Odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Lukavac („Službeni glasnik“ broj: 3/19), Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i BIZ sprovela je pripremne radnje za osnivanje Turističke zajednice općine Lukavac i sazivanje Osnivačke skupštine.

Na sjednici Osnivačke skupštine Turističke zajednice općine Lukavac jednoglasno je usvojen sljedeći Dnevni red:

  1. Izbor i imenovanje članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  2. Izbor i imenovanje zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  3. Donošenje Statuta Turističke zajednice općine Lukavac,
  4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  5. Izbor i potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  6. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  7. Izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lukavac,
  8. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Lukavac,
  9. Izbor i imenovanje predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona,
  10. Donošenje Odluke o osnivanju i organizaciji Turističkog ureda Turističke zajednice općine Lukavac.

Za Predsjedavajućeg Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac jednoglasno je izabran Admir Mosorović.

Sve odluke i izbor radnih tijela usvojeni su jednoglasno.

Komentari